Diakoni i centrum i Luleå domkyrkoförsamling är en social mötesplats. Alla är välkommna för att värma sig, ta en dusch och ombyte av kläder, dricka kaffe och umgås. Frukost och fika finns för en symbolisk summa.
Församlingen har diakoner tillgängliga för stöd och rådgivning.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Samtal och stöd

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Livet är inte alltid enkelt och alla kan behöva någon som lyssnar och kan försöka hjälpa dig att komma vidare i tankarna. Det kan vara att du känner sorg, ensamhet, känner dig sviken eller uppgiven. Kanske funderar du på olika livsfrågor eller på din egen livsväg. Det kan vara problem i relationer, i familjen eller på arbetsplatsen. Svenska kyrkan finns till för att stödja dig och vara en samtalspartner i livets alla frågor.

Hjälp till hela människan

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni, vilket betyder tjänst. Genom diakonin vill Svenska kyrkan vara Jesu händer och fötter i samhället. Stöd från kyrkan kan därför handla om såväl samtal som praktisk och ekonomisk hjälp.

Jourhavande präst

När du under dagtid akut behöver någon att prata med kan du vardagar kl 08.00-16.00 ringa Nordmalings församlings växel, telefon 0930-392 20 och be att få tala med en präst eller diakon. 

Alla dagar, kl 21.00-06.00 kan du ringa 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. 
Läs mer om öppettider och fler sätt att komma i kontakt med jourhavande präst längre ner på sidan. Där finns också en finsk telefonjour och ett samiskt krisnätverk.

Samtal med präst

Vi finns här när du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta styrka i svåra situationer. Präster är erfarna lyssnare och samtalspartners. Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att ingenting av det du berättar kommer att föras vidare. Vi för inga journaler. 

Kanske behöver du stöd för att komma vidare i livet efter en kris eller när livet kört ihop sig? Känner du dig ensam eller har du förlorat någon som stod dig nära? Vill du prata om livsfrågor? Vill du delta i en andakt, bibelläsning eller bön? Eller längtar du efter kontakt med en församling eller vill hjälpa till med något inom kyrkans diakoni? 

Du kan kontakta oss, oavsett tro eller kyrkotillhörighet. Det viktiga är att få samtala om livet som det är nu och framtiden. Kom till oss med det du har inom dig. Det behöver inte vara någon stor fråga. Enskilda samtal är kostnadsfria. 

Kontaktuppgifter till våra präster hittar du längre ner på sidan. Det går också bra att ringa vår växel på 0930-392 20.

Stödgrupper

Vi inbjuder regelbundet anhöriga till de som avlidit i församlingen till samtalsgrupper om sorg. Att vara med i en samtalsgrupp är ett sätt att ge sorgen det utrymme den behöver är att prata. Skulle du vilja vara med i en sådan grupp men inte fått någon inbjudan är du välkommen att kontakta någon av våra präster.

Stöd vid kriser

Församlingens präster och diakoner ingår i kommunens POSOM-grupp, det vill säga den grupp som kallas in för att ge psykiskt och social omsorg i samband med kriser och svåra olyckor. POSOM aktiveras av räddningsledaren via SOS-alarm eller av SOS-alarm på eget initiativ.

Om du själv behöver komma i kontakt med POSOM-gruppen i en krissituation, kontakta SOS Alarm genom att ringa 112.

Präster

    Diakoner