Foto: Marcus Gustafsson

Norrfors kyrka

Vackert belägen i det natursköna landskapet, bara något 100-tal meter från Lögdeälvens brusande vatten, ligger Norrfors kyrka.

Sedan januari 1923 har Norrfors kyrka varit symbolen för bygdens kyrkliga liv. Dess karaktäristiskt formade tornspira sträcker med sina 34,8 m sig högt ovan de närliggande träden och kyrkobyggnadens fasad lyser välkomnande mot besökarna.  Väl innanför kyrkportarna möts man av ett vackert kyrkorum med ett imponerande målat tak och snickerier som är fjärran från den avskalade funktionalism som var på frammarch vid tiden för kyrkans tillkomst. Totalt rymmer Norrfors kyrka 300 personer vilket gör den till församlingens näst största kyrka även om ortens invånare idag inte är lika många som förr.

Historik

Norrfors kyrka är byggd i trä i en blandstil mellan 20-tals-klassicism och barock och uppfördes åren 1922-1923 efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld. Biskop Olov Bergkvist ledde invigningen av kyrkan i januari 1923 liksom invigningen av kyrkogården 1925. Den första jordfästningen ägde rum i november samma år. 1926 stod den närbelägna församlingsgården klar och där bedrivs mycket av församlingsverksamheten.

Kyrkobibeln gåva från Bjurholm

Kristusbilden och de övriga skulpturerna; Matteus, Markus, Lukas och Johannes samt Petrus och Paulus skänktes av församlingsbor. De utfördes av David Wretling, Umeå, och uppsattes åren 1929-1932. Altartavlan är i triptyk. Den föreställer till vänster Jesu dop, mittpartiet utgörs av Jesu bergspredikan och till höger Jesu instiftande av nattvarden. Konstnär: Gunnar Thorhamn, Stockholm. Kyrkobibeln är en gåva till Norrfors kyrka från de byar inom Bjurholms församling som 1944 överfördes till Norrfors kyrkobokföringsdistrikt. Stativet till dopfunten skänktes av Norrfors snickerifabrik och dopskålen av Kyrkliga ungdomskretsen 1929. Korfönstret framställer "Det himmelska Jerusalem". Vi kan där känna igen Norrfors karaktäristiskt formade kyrktorn i bilden. Konstnär Yngve Lundström, Stockholm.

Kyrkorgeln

Den nuvarande orgeln från Grönlunds orgelfabrik, Gammelstad, invigdes 30 mars 1958. Det vackra instrumentets gedigna träarbeten har smyckats med utvalda färger som ytterligare framhäver kyrksalens rymd och smakfulla målningar.

"Se, Han lever!"

Kyrkklockorna blev gjutna 1922 av K G Bergholtz & Co, Stockholm. På lilla klockan står orden: "O land, land hör Herrens ord" - och på den stora klockan: "Kommen, ty nu är allt redo".

Altartavlan med budskapet: "Se, Han Lever!" fick Nordmalings församling som gåva av Norrfors EFS den 1:a advent 1989. Konstnär: Ruth Malmqvist, f d Norrforsbo.

Tre större renoveringar

Sedan tillkomsten har Norrfors kyrka genomgått tre större renoveringar, 1954, 1988 och 2018. Vid den senaste fick bland annat tornet nytt spåntak och tornspiran ny förgyllning.