Foto: Ola Johansson

Musik och körer

Du som vill musicera tillsammans med andra, välkommen med i någon av församlingens körer/grupper!

Våra körer medverkar vid gudstjänster och konserter i våra fyra kyrkor.

Salig blandning

Kören övar i Nordmalings församlingsgård.
Blandad repertoar i stämmor
Körledare: Urban Lundström

Norrfors sång- och spelgrupp

Musikgruppen övar i Norrfors.Här kan du ta med ditt instrument och spela tillsammans med andra. Just nu är det piano, dragspel och gitarr.
Körledare: UrbanLundström

Vox Humana

Kören övar i Nyåkers kyrka.
Blandad repertoar i stämmor
Körledare: Daniel Lundström

Tillfälliga körer

Tillfälliga körer ordnas vid vissa tillfällen. Det kan vara inför en stor helg eller vid ekumeniska gudstjänster. Körerna annonseras på affischtavlorna och i annonsblad/tidningar när det är dags. Detta är en möjlighet för den som har svårt vara med i regelbunden körverksamhet

Kontaktpersoner

Daniel Lundström

Daniel Lundström

Nordmalings församling

Kantor

Urban Lundström

Urban Lundström

Nordmalings församling

Musikpedagog