Catharinakapellet

Vårt vackra kapell i Nordmaling fungerar både som gravkapell och "lillkyrka" vid dop, vigslar och nattvardsgång.

På församlingens område i Nordmaling hittar du förutom kyrkan också Catharinakapellet.  Kapellet, som fått sitt namn efter en prästfru som verkade i Nordmaling under första hälften av 1800-talet, byggdes 1979 och ersatte då det gamla gravkapellet vid kyrkan som idag inrymmer kyrkomuseet.

Kapellet är beläget precis i utkanten av Nordmalings nya kyrkogård och används regelbudet för begravningar. Men det har också kommit att bli församlingens "lillkyrka" och plats för såväl veckomässor som vigslar och dop. Under de kallaste månaderna på året flyttar alla gudstjänster från Nordmalings kyrka till Catharinakapellet.

I kapellet finns plats för 70 personer och avsaknaden av trappor gör lokalen enkelt tillgäng för alla. Parkering finns i direkt anslutning till kapellet.

I Catharinakapellet är det möjligt att hålla borgerliga begravningar då det inte innehåller några fasta kristna symboler.