Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Kyrkans besöksgrupp - ger omsorg och livsglädje

Församlingens besöksgrupp består av ideellt arbetande medlemmar som regelbundet besöker äldre och sjuka. Vill du vara med och göra en insats?

Många äldre har ett aktivt liv med många sociala kontakter, andra saknar någon att dela tankar och livserfarenhet och gemenskap med. Särskilt om man blir sjuk och behöver vård kan livet kännas svårt och för vårdpersonalen räcker tiden inte alltid till för behoven av samtal och gemenskap. Här får kyrkans besöksgrupp vara med och dela livet.

Kyrkans besöksgrupp träffar i första hand männsiskor på de äldreboenden som finns i Nordmalings kommun men ibland gör medlemmar i gruppen också hembesök.

Du kan vara med och göra skillnad

I Svenska kyrkans besöksgrupp får du möjlighet att ge stöd och uppmuntran till andra. Och samtidigt som du ger av din tid och ditt engagemang kan vi lova att du kommer att få massor tillbaka. Arbetet i besökgruppen är oavlönat men fyllt av glädje. Du behöver inte ha någon speciell utbildning eller bakgrund för att vara med i besöksgruppen – det räcker med att vara en positiv medmänniska och en god lyssnare.

Kort om uppdraget

  • Besök på äldreboenden/vårdboenden vid två tillfällen per månad
  • Planerings- och inspirationsträffar cirka två gånger per termin
  • Möjlighet till fortbildning
  • Allt arbete sker under tystnadslöfte

Vi besöker boende på:

  • Strandholmen/Tallbacken, Nordmaling
  • Tobiasgården, Hörnsjö
  • Juliagården, Norrfors
  • Skutan/Ankaret, Rundvik

Kontaktpersoner