Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tavelsjö församling

Nordväst om Umeå finns den till antalet invånare minsta men till ytan största församlingen. Bygden domineras av jordbrukslandskap och församlingsborna är utspridda i ett antal byar med Tavelsjö som huvudort.

Tavelsjö blev egen församling 1963 efter att ha ingått i Umeå landsförsamling sedan 1500-talet. Församlingen har ungefär 1800 medlemmar.

Den gudstjänstfirande kärnan utgör grunden för församlingens arbete. Strävan är att variera gudstjänstutbudet för att möjliggöra ökad delaktighet och medverkan av ideella.

Musikverksamheten är viktig och församlingen vill se den utvecklas och bli mer omfattande. I Svedjans kapell på Tavelsjö lägergård firas gudstjänster och sommartid är antalet dop och vigslar är stort. Förenings- och kulturlivet i Tavelsjö är rikt. Församlingen ser sig som en samverkande del i den verksamhet som bedrivs för att utveckla bygden. 

I församlingen ingår 

Tavelsjö kyrka och församlingsgård
Svedjans kapell och kyrkans lägergård i Tavelsjö

Inom församlingens gränser ligger också Tavelsjö gamla och nya kyrkogård. På den senare finns också Tavelsjö gravkapellTavelsjö församlings kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus

Kontakta Tavelsjö församling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-posttavelsjo.forsamling@svenskakyrkan.se  

Adress
:
Tavelsjö församling
Strandvägen 40
92262 Tavelsjö