Foto: Marcus Gustafsson

Sävar-Holmöns församling

Sävar, Botsmark, Bullmark, Täfteå och Holmön - i din församling är Svenska kyrkan aldrig långt borta. Välkommen att dela tro, glädje, sorg, ro och gemenskap.

Pandemiinformation

Nu hjälps vi åt att minska smittspridningen!

Efter de skärpta coronarestriktionerna pausar församlingen alla gruppverksamheter och fysiska gudstjänster, men vi fortsätter att döpa, viga och begrava även om antalet tillåtna deltagare är kraftigt begränsat. Klockorna i kyrkan kommer att kalla till enskild gudstjänst hemma eller digitalt.

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet, både för själen och kroppen. Därför utvärderar församlingen löpande alla planerade samlingar. Vissa verksamheter har fått ta paus medan gudstjänster firas med anpassningar.  Uppdaterad information hittar du här.

Information om coronavirusets påverkan på församlingens verksamhet

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet, både för själen och kroppen. Därför utvärderar församlingen löpande alla planerade samlingar. Vissa verksamheter har fått ta paus medan gudstjänster firas med anpassningar. Uppdaterad information hittar du här.

Tillsammans med andra frivilligorganisationer organiserar Svenska kyrkan stödinsatser till dig som får problem att att klara vardagen i coronatider. Till församlingen kan du också vända dig när oro och social isolering gör livet tungt.

Hjälp att handla, samtal via telefon och social gemenskap under trygga former

Tillsammans med andra frivilligorganisationer organiserar Svenska kyrkan stödinsatser till dig som får problem att att klara vardagen i coronatider. Till församlingen kan du också vända dig när oro och social isolering gör livet tungt.

190626 Sjukhuskyrkan på Skaraborgs sjukhus Lidköping.

Behöver du prata med någon?

Pandemin kan medföra stora påfrestningar på oss som människor, inte bara kroppsligt utan också känslomässigt och andligt. Behöver du någon att prata med kan du vända dig både till församlingens präster och diakoner. På kvällar och helger finns jourhavande präst. Kontaktuppgifter hittar du här.

När omvärlden är orolig är det bra att få komma till lugnet en stund. Sävar kyrka öppen för dig varje vardag 09.00–16.00, med undantag för om det är en begravning i kyrkan. Större delen av tiden finns kyrkans personal på plats om du vill prata med någon.

Kyrkan är öppen för dig

När omvärlden är orolig är det bra att få komma till lugnet en stund. Sävar kyrka öppen för dig varje vardag 09.00–16.00, med undantag för om det är en begravning i kyrkan. Större delen av tiden finns kyrkans personal på plats om du vill prata med någon.

Expeditionen stängd för obokade besök

Under corona-epidemin har expeditionen stängt för obokade besök. Du är välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post för alla frågor som rör medlemsärenden, bokningar av dop och vigslar, begravningar och kyrkogårdsärenden med mera.

Kyrkan Play

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Aktuellt från Svenska kyrkan

Prenumerera via RSS