Kyrkklockservice

Sävar-Holmöns församling erbjuder besiktning, reparationer och underhåll av alla typer av kyrkklockor över hela Sverige. Vi kan också erbjuda fabriksnya kyrkklockor.

Vi håller Sveriges klockor ringande

Ring klocka ring… Hur mår kyrkklockorna hos er? Såväl kyrkklockor som kyrktorn, klockstaplar och annan kringutrustning behöver kontinuerligt ses över och ibland också repareras. Slitaget har många gånger gått lång då de flesta kyrkklockor rings med klockringningsmaskiner trots att nästan alla klockor som är i bruk idag är tillverkade för handringning. Omoderna maskiner riskerar att skada både klocka, upphängning och byggnad.

Kyrkoantikvariskt ansvariga och museerna i Sverige har uppmärksammat att kyrkklockor och byggnader med de äldre klockmotorerna har farit illa och skadats. För att bevara våra klockor och byggnader bör vi agera nu, en spräckt klocka går inte laga.

 

Lång erfarenhet och stort tjänsteutbud

Sävar Holmöns församling har sedan 2009 personal som arbetar med att besikta, skydda och reparera kyrkklockor, byggnader och kringutrustning.

Vi kan utföra en kartläggning/besiktning och byten av motorer och styrutrustningar på klockringningssystem. På så sätt säkerställer ni att både klockor och byggnader ska undgå skador samtidigt som ni får bättre möjligheter att schemalägga klockringningen.

Kontakta oss för rådgivning och beställning av service.

  Kontakta oss

 • Benny Carlsson

  Benny Carlsson

  Sävar-Holmöns församling

  Fastighetsansvarig

  Mer om Benny Carlsson

  Benny Carlsson har lång erfarenhet av kyrkklockservice och utför besiktningar, reparationer och underhåll över hela Sverige.

Automatiserad klockringning

I slutet av 40-talet och början av 50-talet började man att automatisera klockringning i Sverige.  Automatiseringen gjordes med hjälp av en klockringningsmaskin som bara hade ett syfte, att klockorna ringde utan hjälp av en person, klockaren. Detta sparar så klart mycket arbete men äldre klockringningsmaskiner ringer upp klockorna alldeles för fort och ringhöjden är för stor vilket medför skador i form av sprickor i klockor och byggnader att infästningar lossnar med mera.