Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Man kan gifta sig på många olika sätt. Det kan vara på stranden, vid sommarstugan, i kapellet eller i kyrkan. Det kan vara en stor fest med många bjudna gäster, det kan vara en enkel och fin stund tillsammans med några få nära vänner.

När ett par gifter sig vill paret visa inför sig själva, inför Gud och inför människor att de vill leva tillsammans. Med sina olika erfarenheter tar de ett gemensamt steg in i framtiden. I vigseln får vi be för brudparet och deras gemensamma liv, och vi får be om Guds välsignelse över deras äktenskap.

Boka tid

Alla våra kyrkor i församlingen står öppna för vigsel. Ta i god tid kontakt med expeditionen, särskilt om ni vill ha en speciell dag, plats eller tid.

Hindersprövning

För att kunna gifta er behöver ni ha ansökt om hindersprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. En blankett för hindersprövning kan laddas ner på Skatteverkets hemsida. Intyget man får bekräftar att det inte finns några hinder för äktenskap (ex. att någon av er redan är gift, är under 18 år, eller att ni är för nära släkt med varandra). Intyget är giltigt i fyra månader, gör därför inte ansökan för tidigt. Ta med intyget och ge till prästen när ni träffas.

Vigselsamtal

En tid innan vigseln kommer prästen att ta kontakt med er för att få träffa er och prata igenom hur vigselgudstjänsten går till. Berätta för prästen vad ni har för önskemål. Tillsammans med prästen bestämmer ni vilka psalmer som ska sjungas, vilka bibeltexter som ska läsas m.m.

Musiken i vigselgudstjänsten

Musiken är en viktig del i en vigselgudstjänst. Vid en vigsel finns en kyrkomusiker på plats, som spelar in- och utgångsmusik, oftast på orgel, och som spelar till psalmerna som sjungs. Ta gärna kontakt med kyrkomusikern (fråga expeditionen eller prästen för kontakt) så snart som möjligt. Musikern hjälper gärna till att välja musik.

Om ni vill ha någon solosång/ instrumentalmusik är det något ni själva ordnar. Stäm av valet av musik med präst och musiker. Ni ordnar själva noter om det är någon särskild musik ni vill att kyrkomusikern ska spela.

Kostnad

Att vigas kostar ingenting om den ena eller båda två tillhör Svenska kyrkan.

Tro, hopp och kärlek

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.  Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
(1 Kor 13:4--7, 13).