Foto: Michael Hjelt /Ikon

Gravskötsel - service och tjänster

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Vill man inte sköta graven själv kan man köpa det som tjänst. Här hittar du de gravskötseltjänster som erbjuds i Sävar-Holmöns församling.

Ansvaret för skötseln på kyrkogården delas mellan församlingen och gravrättsinnehavarna. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan förvaltningen sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor. Den som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

Köpa GRAVSKÖTSEL OCH BLOMPLANTERING

Gravskötsel är en service som församlingen erbjuder varje gravrättsinnehavare mot en avgift. Avgiften ska täcka de kostnader som är förknippade med skötseln av respektive grav.

>> Ladda ner beställningsblanketten för 2022 här <<

I Sävar-Holmöns församling erbjuds två skötselavtal med 1-årig avtalstid och ett skötselavtal med fleråriga växter som tecknas för 5 år i taget.

Skötseln betalas via faktura eller ett så kallat avräkningskonto. Då betalar man in en summa i förskott, maximalt 20 000 kronor. Varje år dras sedan den aktuella kostnaden för gravskötseln från kontot tills den dag pengarna är slut.

Sköta graven själv

Den som väljer att inte teckna ett gravskötselavtal ansvarar själv för att gravplatsen hålls i ordnat skick enligt begravningslagen (kap 7 §3). Detta eftersom kostnaden för gravskötsel inte täcks av begravningsavgiften. I praktiken innebär det att man på egen hand måste klippa gräset närmast gravstenen och hålla eventuell planteringsyta fri från ogräs.

Grundskötsel liten, 1år

Endast för gravar utan planteringsyta

Det här är vårt enklaste gravskötselavtal och omfattar endast gräsklippning/puts runt gravenstenen. OBS! Vid beställning av detta avtal tas eventuell befintlig planteringsyta bort.

Avtalet gäller för ett år i taget och ny faktura kommer med automatik varje år. Skötselavtalet kan också betalas vi ett så kallat avräkningskonto. 

Pris: 200 kr/år (2022)

Grundskötsel stor, 1 år

Detta skötselavtalet innehåller ett brett utbud av tjänster. Plantering av växter görs som tillval.

  • Gräsklippning och putsning av gravens gräsytor under hela säsongen.
  • Krattning och ogräsrensning av grusytor.
  • Planteringsytan rensas från ogräs under växtsäsongen samt påfylls med ny jord vid behov.
  • Vattning.
  • Kontinuerligt bortplockning av engångsljus och vaser med vissna blommor.
  • Vårstädning. Under april till maj tar vi bort vinterdekorationer och putsar perenna växter.
  • Höststädning. Under september till oktober tar vi bort sommarblommor.

Pris: 500 kr/år (2022)

Avtalet gäller för ett år i taget och ny faktura kommer med automatik varje år. Skötselavtalet kan också betalas vi ett så kallat avräkningskonto.

Grundskötsel stor med perennpaketet, 5 år

Fleråriga växter, det klimatsmarta alternativet

  • I det här alternativet ingår allt som finns i Grunskötsel stor ovan
  • Vårlökar
  • Perenna växter med garanti under den 5-åriga avtalstiden

Mer om växterna och hur de planteras kan du läsa här.

Pris: 2 900 kr/5 år (2022) Hela kostnaden faktureras år 1.

Tillval till Grundskötsel stor och Perennpaketet

Alla priser gäller för 2022. Beställning kan göras för med löpande årlig fakurering eller betalning via ett så kallat avräkningskonto.

Vårblommor, inklusive plantering: 80 kr/år
3 st penseér, planteras i planteringsyta eller kruka

Sommarblommor, inklusive plantering: 285 kr/år
1-åriga sommarblommor, 3 större och 4 kantväxter ingår

Morsdagsros: 160 kr/år

Höstljung, inklusive plantering: 1 st 70 kr/år, tillkommande på samma gravplats 40 kr/st/år

Övriga tjänster

Kan beställas även utan skötselavtal

Vinterkrans: 250 kr
engångsbeställning eller löpande årlig beställning

Ljuständning vid Allhelgona, 1 ljus: 70 kr
engångsbeställning eller löpande årlig beställning

Morsdagsbukett: 135 kr
engångsbeställning eller löpande årlig beställning

Tvättning av gravsten: 500 kr
engångsbeställning

Riktning av gravsten (ej säkring): 500 kr
engångsbeställning

 

Sävar-Holmöns Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Sävar-Holmöns Församling
Forsells väg 16
918 31 Sävar

Besökstider

Måndag - fredag: 10.00-12.00

Telefontider

Måndag - fredag: 10.00-12.00

Telefon
090 - 71 25 00
E-post
savar.forsamling@svenskakyrkan.se

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.