Foto: Michael Hjelt /Ikon

Gravskötsel - service och tjänster

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Vill man inte sköta graven själv kan man köpa det som tjänst. Här hittar du de gravskötseltjänster som erbjuds i Sävar-Holmöns församling.

Ansvaret för skötseln på kyrkogården delas mellan församlingen och gravrättsinnehavarna. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan förvaltningen sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor. Den som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

Sköta graven själv

Den som väljer att inte teckna ett gravskötselavtal ansvarar själv för att gravplatsen hålls i ordnat skick enligt begravningslagen (kap 7 §3). Detta eftersom kostnaden för gravskötsel inte täcks av begravningsavgiften. I praktiken innebär det att man på egen hand måste klippa gräset närmast gravstenen och hålla eventuell planteringsyta fri från ogräs.

Gravskötseltjänster

Gravskötsel är en service som församlingen erbjuder varje gravrättsinnehavare mot en avgift. Avgiften ska täcka de kostnader som är förknippade med skötseln av respektive grav.

I Sävar-Holmöns församling erbjuds skötselavtal med 1-årig avtalstid. Alla angivna priser gäller för 2024.

>> Ladda ner beställningsblanketten för 2024 här <<

Förutom via årlig faktura kan gravskötsektjänsterna betalas från ett så kallat avräkningskonto. Du betalar då in en summa i förskott, maximalt 20 000 kronor. Varje år dras sedan den aktuella kostnaden för gravskötseln från kontot tills den dag pengarna är slut.

Trimmning, 1år

Det här är vårt enklaste gravskötselavtal och omfattar endast gräsklippning/puts runt gravenstenen och eventuell planteringsyta.

Avtalet gäller för ett år i taget och ny faktura kommer med automatik varje år. Skötselavtalet kan också betalas vi ett så kallat avräkningskonto. 

Pris: 235 kr/år

Grundskötsel, 1 år

Detta skötselavtalet innehåller ett brett utbud av tjänster. Plantering av växter görs som tillval.

  • Gräsklippning och putsning av gravens gräsytor under hela säsongen.
  • Krattning och ogräsrensning av grusytor.
  • Planteringsytan rensas från ogräs under växtsäsongen samt påfylls med ny jord vid behov.
  • Vattning.
  • Vårstädning. Under april till maj tar vi bort vinterdekorationer och putsar perenna växter.
  • Höststädning. Under september till oktober tar vi bort sommarblommor.

Pris: 550 kr/år

Avtalet gäller för ett år i taget och ny faktura kommer med automatik varje år. Skötselavtalet kan också betalas vi ett så kallat avräkningskonto.

Tillval till Grundskötsel

Beställning kan göras för löpande årlig fakurering eller betalning via avräkningskonto.

Vårblommor, inklusive plantering: 95 kr/år
3 st penseér, planteras i planteringsyta eller kruka. Planteras fram till 30 april och tas bort då sommarblommor planteras. 

Sommarblommor, inklusive plantering: 315 kr/år 
1-åriga sommarblommor, 3 större och 4 kantväxter ingår. 

Morsdagsros: 190 kr/år

Höstljung, inklusive plantering: 75 kr/st

Perenner (inklusive grundskötsel)

Fleråriga växter, det klimatsmarta alternativet

  • I det här alternativet ingår allt som finns i Grunskötsel stor ovan
  • Vårlökar
  • Perenna växter anpassade efter gravplatsen

Mer om växterna och hur de planteras kan du läsa här.

Pris första året: 895 kr
Pris följande år: 430 kr/år

Övriga tjänster

Kan beställas även utan skötselavtal.

Vinterkrans: 295 kr
Engångsbeställning eller löpande årlig beställning

Ljuständning vid Allhelgona, 1 ljus: 95 kr
Engångsbeställning eller löpande årlig beställning

Morsdagsbukett: 160 kr
Engångsbeställning eller löpande årlig beställning

Tvättning av gravsten: 550 kr
Engångsbeställning

Riktning av gravsten (ej säkring): 550 kr
Engångsbeställning

Timtaxa övriga tjänster
580 kr/timma

Sävar-Holmöns församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Sävar-Holmöns Församling
Forsells väg 16
918 31 Sävar

Besöks & telefontider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 10.00–12.00

Telefon
090 – 71 25 00

E-post
savar.forsamling@svenskakyrkan.se

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.