Botsmarks kyrkogård

Centralt i byn, bredvid kyrkan, hittar du Botsmarks mur- och häckomgärdade kyrkogård.

Botsmarks kyrkogård, eller mer formellt Botsmarks västra kyrkogård, invigdes 1958 och är sedan dess den huvudsakliga begravningsplatsen i Botsmark även om den drygt 30 år äldre östra begravningsplatsen på andra sidan av Sävarån fortfarande används. Kyrkogården är avgränsad med häckar och en mur mot vägen.

På Botsmarks kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en askgravlund som  färdigställdes 2019.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Sävar-Holmöns församling är till för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkogården är en plats för såväl stillhet och eftertanke som vandringar i bygdens historia.

Gravskötsel - service och tjänster

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Vill man inte sköta graven själv kan man köpa det som tjänst. Här hittar du de gravskötseltjänster som erbjuds i Sävar-Holmöns församling.

Gravar, gravsättning och gravrätt

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas. Läs mer om gravar och de rättigheter och skyldigheter som följer med en grav här.

Gravstenar

Gravstenen är en fin påminnelse om de som lämnat oss. Hur den får se ut varierar mellan olika kyrkogårdar och trots att den oftast är av just sten behöver den omvårdnad. Här kan du läsa mer regler om och skötsel av gravstenar.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på kyrkogårdarna i Sävar-Holmöns församling.

Svenskagravar.se

Hitta graven

På svenskagravar.se kan du söka efter alla som gravsatts i Sävar-Holmöns församling och på många andra platser runt om i Sverige. Här hittar du också kartbilder som visar exakt vart på begravningsplatsen graven ligger. Att söka på svenskagravar.se är helt gratis.

Begravning

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, för att överlämna en människa till Gud och för att säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla invånare, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

  Under sommarhalvåret har vi också säsongsanställd personal på kyrkogårdarna.

  Sävar-Holmöns Församlingsexpedition

  Post- och besöksadress

  Sävar-Holmöns Församling
  Forsells väg 16
  918 31 Sävar
  Besökstider
  Under corona-epidemin har expeditionen stängt för obokade besök. Du är välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post för alla frågor som rör medlemsärenden, bokningar av dop och vigslar, begravningar och kyrkogårdsärenden med mera.
  Telefontider
  Måndag - fredag: 10.00-12.00
  OBS! Under perioden 6–19 september pågård kyrkovalet. Expeditionens personal tar då emot förtidsröster vilket kan medföra att det ibland är svårt att komma fram på telefon.

  Telefon
  090 - 71 25 00
  E-post
  savar.forsamling@svenskakyrkan.se

  Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.

  Hitta till Botsmarks kyrkogård