Gravar med historik

Här kan du läsa mer om gravplatser på Sävar kyrkogård som de anhöriga har skickat in lite historia om.

Sävar-Holmöns Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Sävar-Holmöns Församling
Forsells väg 16
918 31 Sävar

Besökstider

Måndag - fredag: 10.00-12.00

Telefontider

Måndag - fredag: 10.00-12.00

Telefon
090 - 71 25 00
E-post
savar.forsamling@svenskakyrkan.se

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.