Gravar med historik

Här kan du läsa mer om gravplatser på Sävar kyrkogård som de anhöriga har skickat in lite historia om.

Sävar-Holmöns Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Sävar-Holmöns Församling
Forsells väg 16
918 31 Sävar
Besökstider
Under corona-epidemin har expeditionen stängt för obokade besök. Du är välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post för alla frågor som rör medlemsärenden, bokningar av dop och vigslar, begravningar och kyrkogårdsärenden med mera.
Telefontider
Måndag - fredag: 10.00-12.00
OBS! Under juli månad: Tisdag-Torsdag: 10.00-12.00

Telefon
090 - 71 25 00
E-post
savar.forsamling@svenskakyrkan.se

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.