Foto: Kristina Larsson Strand/IKON

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla invånare, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud ska

  • granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte används till Svenska kyrkans övrig verksamhet
  • granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och fråga vad de har för önskemål
  • ge förslag på vad huvudmannen kan göra för att tillgodose önskemålen från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund
  • samråda om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning tillsammans med den godkända eller auktoriserade revisorn som huvudmannen utsett.

Begravningsombuden ska ha tillgång till samtliga handlingar för begravningsverksamheten. Ombuden har också rätt att delta vid huvudmännens sammanträden som rör begravningsverksamheten.

Vem utser begravningsombuden?

Länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud när en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan ansvarar för begravnings­verksamheten.

Begravningsombud för församlingarna i Hörnefors, Holmsund och Sävar/Holmön samt Umeå pastorat

Gunnar Viklund
Hallbacksvägen 13
913 42 Obbola

Telefon: 0730 - 73 73 83
viklund.gunnar@gmail.com