Samtal och stöd

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Livet är inte alltid enkelt och alla kan behöva någon som lyssnar och kan försöka hjälpa dig att komma vidare i tankarna. Det kan vara att du känner sorg, ensamhet, känner dig sviken eller uppgiven. Kanske funderar du på olika livsfrågor eller på din egen livsväg. Det kan vara problem i relationer, i familjen eller på arbetsplatsen. Svenska kyrkan finns till för att stödja dig och vara en samtalspartner i livets alla frågor.

HJÄLP TILL HELA MÄNNISKAN

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni som betyder tjänst. Genom diakonin vill Svenska kyrkan vara Jesu händer och fötter i samhället. Stöd från kyrkan kan därför handla om såväl samtal som praktisk och ekonomisk hjälp.

Jourhavande präst

När du under dagtid akut behöver någon att prata med kan du vardagar kl 08.00-16.00 ringa Sävar-Holmöns församlings växel, telefon 090–71 25 00 och be att få tala med en präst eller diakon. 

Alla dagar, klockan 17.00-6.00 kan du ringa 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. 
Läs mer om öppettider och fler sätt att komma i kontakt med jourhavande präst längre ner på sidan. Där finns också en finsk telefonjour och ett samiskt krisnätverk.

Samtal med präst eller diakon

Vi finns här när du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta styrka i svåra situationer. Präster och diakoner är erfarna lyssnare och samtalspartners. Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att ingenting av det du berättar kommer att föras vidare. Vi för inga journaler. 

Kanske behöver du stöd för att komma vidare i livet efter en kris eller när livet kört ihop sig? Känner du dig ensam eller har du förlorat någon som stod dig nära? Vill du prata om livsfrågor? Vill du delta i en andakt, bibelläsning eller bön? Eller längtar du efter kontakt med en församling eller vill hjälpa till med något inom kyrkans diakoni? 

Du kan kontakta oss, oavsett tro eller kyrkotillhörighet. Det viktiga är att få samtala om livet som det är nu och framtiden. Kom till oss med det du har inom dig. Det behöver inte vara någon stor fråga. Enskilda samtal är kostnadsfria. 

Kontaktuppgifter till våra präster och diakoner hittar du längre ner på sidan. Det går också bra att ringa vår växel på 090 – 71 25 00.

Ekonomiskt stöd

Ibland faller människor igenom maskorna i samhället skyddsnät om man kan behöva akut ekonomiskt bistånd. För de fallen har Sävar-Holmöns församling en diakonal kassa som det går att söka hjälp ifrån. Kassan förvaltas av församlingens diakoner, du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan. Luleå stift har också fonder som du kan få hjälp att ansöka om pengar ifrån.

Stödgrupper

Vi inbjuder regelbundet anhöriga till de som avlidit i församlingen till samtalsgrupper om sorg. Att vara med i en samtalsgrupp är ett sätt att ge sorgen det utrymme den behöver är att prata. Skulle du vilja vara med i en sådan grupp men inte fått någon inbjudan, kanske bodde den du sörjer inte i sävar-Holmöns församling, är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till diakon hittar du längre ner på sidan.

Familjerådgivning

Sävar-Holmöns församling är ansluten till Kyrkans familjerådgivning i Umeå. Familjerådgivningen ger samtalsstöd till par och enskilda om bland annat relationssvårigheter. Mer information hittar du här nedanför.

Församlingens präster och diakoner