Sävar kyrkogård

Runt kyrkan i Sävar breder församlingens största kyrkogård ut sig. Här finns gott om gravar med en intressant historia och fina platser för en stunds stillhet.

På kyrkogården i Sävar kan man se många spår av bygdens historia från 1800-talet och framåt. Den äldsta kända graven är från 1810-talet. Mer om några av gravarna på Sävar kyrkogård kan du läsa här.

På kyrkogården finns idag kistgravar, urngravar, askgravlund och en minneslund.

Väster om kyrkan hittar du lilla kapellet, ett vackert åttakantigt kapell i trä som kan användas för mindre begravningar men också dop och vigslar. Lokalen kan användas även för borgerliga begravningar.

På kyrkogården finns också en servicebyggnad med vaktmästarnas kontor, ett besöksrum och toalett som är öppen dagtid.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Sävar-Holmöns församling är till för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkogården är en plats för såväl stillhet och eftertanke som vandringar i bygdens historia.

Gravskötsel - service och tjänster

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Vill man inte sköta graven själv kan man köpa det som tjänst. Här hittar du de gravskötseltjänster som erbjuds i Sävar-Holmöns församling.

Gravar, gravsättning och gravrätt

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas. Läs mer om gravar och de rättigheter och skyldigheter som följer med en grav här.

Gravstenar

Gravstenen är en fin påminnelse om de som lämnat oss. Hur den får se ut varierar mellan olika kyrkogårdar och trots att den oftast är av just sten behöver den omvårdnad. Här kan du läsa mer regler om och skötsel av gravstenar.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på kyrkogårdarna i Sävar-Holmöns församling.

Svenskagravar.se

Hitta graven

På svenskagravar.se kan du söka efter alla som gravsatts i Sävar-Holmöns församling och på många andra platser runt om i Sverige. Här hittar du också kartbilder som visar exakt vart på begravningsplatsen graven ligger. Att söka på svenskagravar.se är helt gratis.

Begravning

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, för att överlämna en människa till Gud och för att säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla invånare, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

Under sommarhalvåret har vi också säsongsanställd personal på kyrkogårdarna.

Sävar-Holmöns Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Sävar-Holmöns Församling
Forsells väg 16
918 31 Sävar
Besökstider
Under corona-epidemin har expeditionen stängt för obokade besök. Du är välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post för alla frågor som rör medlemsärenden, bokningar av dop och vigslar, begravningar och kyrkogårdsärenden med mera.
Telefontider
Måndag - fredag: 10.00-12.00
OBS! Under juli månad: Tisdag-Torsdag: 10.00-12.00

Telefon
090 - 71 25 00
E-post
savar.forsamling@svenskakyrkan.se

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.

Så hittar du till Sävar kyrkogård