Om Sävar-Holmöns församling

Sävar-Holmöns församling i Västerbotten tillhör Luleå stift och är en del av Svenska kyrkan. Här finns en närhet både till stad, natur och framför allt fantastiska människor.

Geografiskt ligger Sävar-Holmöns församling strax norr om Umeå och sträcker sig från Holmögadd i öster upp till byarna Floda och Botsmark i väster. Totalt bor det drygt 6 800 invånare i församlingen. (2014-12-31) De största tätorterna är Sävar och Täfteå. Andra orter är Botsmark, Bullmark, Bodbyn, Gravmark och Holmön. 

Församlingen har kyrkor i Sävar, Botsmark, Täfteå och Holmön och vi firar gudstjänster, dop, begravningar och vigslar i alla våra kyrkor. 

Vi har ett brett samarbete med EFS-föreningar i byarna och firar även gudstjänst och kyrkliga handlingar i kapell och bönhus i till exempel Bullmark och Bodbyn.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något.