Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Gravstenar

Gravstenen är en fin påminnelse om de som lämnat oss. Hur den får se ut varierar mellan olika kyrkogårdar och trots att den oftast är av just sten behöver den omvårdnad. Här kan du läsa mer regler om och skötsel av gravstenar.

Utformning

Gravstenar, eller gravannordningar som det kallas på fackspråk, kan se ut på många sätt. De kan vara liggande eller stående, höga eller låga, och inte alltid av sten utan ibland av järn eller trä. Vilken typ av gravannordning som man får ha på en viss gravplats varierar, till och med inom samma kyrkogård. Kontakta församlingens expedition om du vill veta mer om de regler som gäller för respektive kyrkogård i Sävar-Holmöns församling.

Återanvänd en gammal sten

De flesta väljer att köpa en helt ny sten från ett stenhuggeri, men i Sävar-Holmöns församling finns också ofta möjligheten att utan kostnad få ta över en gammal gravsten från någon tidigare återlämnad grav. Du bekostar då bara transport, omslipning, gravyr och montering av stenen. Kontakta expeditionen eller någon av våra vaktmästare om du vill veta mer.

Säkerhet

Gravstenar är väldigt tunga och en sten som inte står stabilt utgör en fara både för besökare och personal på kyrkogården. Gravstenarna testas därför kontinuerligt för att säkerställa att de uppfyller riktlinjerna från Centrala gravvårdskommittén som kom 2012. Riktlinjerna innebär bland annat att stenen inte får luta mer än ett visst antal grader, ska tåla 35 kg provningskraft, ska ha minst två dubbar som fäster stenen i sockeln och kunna lyftas av för exempelvis textkomplettering. Riktlinjerna finns för att undvika allvarliga olyckor.

Begravningslagen är tydlig med att det är gravrättsinnehavaren som äger och ansvarar för gravsten eller annan gravanordning på gravplatsen.

OSÄKRA STENAR LÄGGS NER eller säkras tillfälligt

De gravstenar som vid ett test inte säkras tillfälligt genom att stenen läggs ner eller stabiliseras med ett säkerhetsband. Det är sedan gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravstenen får en säker förankring och kommer tillbaka på sin vanliga plats. De innehavare som berörs får ett brev från med mer information om hur stenen kan säkras.

Det vanligaste är att man vänder sig till någon av de företag som säljer och monterar gravstenar för att få hjälp att säkra stenen. Den som själv vill utföra arbete måste kontakta kyrkogårdspersonalen och noga följa de instruktioner för montering av gravstenar som gets ut av Centrala gravvårdskommittén. Instruktionerna hittar du här.

Om en osäker gravsten inte åtgärdas kan det räknas som vanvård och medföra att gravrätten återtas.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Sävar-Holmöns församling är till för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkogården är en plats för såväl stillhet och eftertanke som vandringar i bygdens historia.

Gravskötsel - service och tjänster

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Vill man inte sköta graven själv kan man köpa det som tjänst. Här hittar du de gravskötseltjänster som erbjuds i Sävar-Holmöns församling.

Gravar, gravsättning och gravrätt

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas. Läs mer om gravar och de rättigheter och skyldigheter som följer med en grav här.

Gravstenar

Gravstenen är en fin påminnelse om de som lämnat oss. Hur den får se ut varierar mellan olika kyrkogårdar och trots att den oftast är av just sten behöver den omvårdnad. Här kan du läsa mer regler om och skötsel av gravstenar.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på kyrkogårdarna i Sävar-Holmöns församling.

Svenskagravar.se

Hitta graven

På svenskagravar.se kan du söka efter alla som gravsatts i Sävar-Holmöns församling och på många andra platser runt om i Sverige. Här hittar du också kartbilder som visar exakt vart på begravningsplatsen graven ligger. Att söka på svenskagravar.se är helt gratis.

Begravning

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, för att överlämna en människa till Gud och för att säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla invånare, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

  Under sommarhalvåret har vi också säsongsanställd personal på kyrkogårdarna.

  Sävar-Holmöns Församlingsexpedition

  Post- och besöksadress

  Sävar-Holmöns Församling
  Forsells väg 16
  918 31 Sävar
  Besökstider
  Under corona-epidemin har expeditionen stängt för obokade besök. Du är välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post för alla frågor som rör medlemsärenden, bokningar av dop och vigslar, begravningar och kyrkogårdsärenden med mera.
  Telefontider
  Måndag - fredag: 10.00-12.00
  OBS! Under perioden 6–19 september pågård kyrkovalet. Expeditionens personal tar då emot förtidsröster vilket kan medföra att det ibland är svårt att komma fram på telefon.

  Telefon
  090 - 71 25 00
  E-post
  savar.forsamling@svenskakyrkan.se

  Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.