Sävar-Holmöns församling

Prata med oss

Kontakt

Sävar-Holmöns församling Besöksadress: Forsellsväg 16, 91831 Sävar Postadress: Forsells väg 16, 91831 Sävar Telefon: +46(90)712750 E-post till Sävar-Holmöns församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravstenar

Vi kommer att göra tester på alla gravstenar inom en snar framtid, för att kontrollera att de klarar kraven så de inte tippar.

Vi kommer att kontrollera alla gravstenar regelbundet för att säkerställa att de står stadigt. De stenar som inte klarar testet kommer att få en 
markering i form av en pinne vid gravstenen och en notering i gravboken. 

Kraven på en gravsten är att den ska klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är högre än 30 cm ska också ha minst två s.k. 
dubbar som förankrar den i sockeln. Stenen får inte heller luta mer än 15 grader. Kraven gäller i hela landet, och de kom till under hösten 2012 efter en tragisk olycka då ett barn klämdes under en gravsten som vält. 

Det är kyrkogårdsförvaltningens ansvar att se till att alla stenar klarar kraven, men det är gravrättsinnehavarens ansvar att 
åtgärda brister. Under hösten och vintern är det emellertid på grund av 
klimatet inte aktuellt med några åtgärder. Vi undersöker olika 
möjligheter till lösningar och hoppas kunna presentera förslag 
under vårvintern. Berörda gravrättsinnehavare kommer att 
informeras.

De finns även möjlighet att återanvända gamla gravstenar som plockats bort på kyrkogårdarna, för att sedan göra en omgravering.

Har ni frågor eller är orolig för er sten kontakta Allan Gustafsson på

090-712758