Flera fyllda matkassar.
Foto: Line Beutler /Ikon

Diakonistöd - akut hjälp i vardagen

Det är inte alltid lätt att få ihop livet rent ekonomiskt och att hamna utanför samhällets vanliga skyddsnät kan hända oss alla. I Sävar-Holmöns församling finns möjlighet till rådgivning och akut hjälp att klara vardagen.

Alla kan bli sjuka, förlora jobbet eller drabbas av andra omständigheter som gör att man hamnar i en ekonomiskt utsatt situation. Att visa med­mänsklig omsorg när någon av oss har det svårt är en del av Svensk kyrkans grunduppdrag.

Den hjälp församlingen kan ge ersätter inte till exempel försörjningsstöd som man kan vara berättigad till via socialtjänsten. Däremot kan vi ge kompletterande stöd för att underlätta i en akut situation.

Ekonomiskt stöd

För dig som bor i Sävar-Holmöns församling finns möjlighet att söka bidrag från diakonistöds kassa. Som regel delas bidragen ut i form av värdecheckar till lokala livsmedelsbutiker men undantagsvis kan det också handla om hjälp med andra akuta kostnader. Du kan också få hjälp att söka bidrag från fonder som Svenska kyrkan förvaltar. Kontakta församlingens diakon för att få veta mer, kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Rådgivning och kontakthjälp

Att få akut hjälp kan ibland vara nödvändigt men lika viktigt är att du får hjälp till en långsiktigt hållbar situation. Församlingens diakoner kan hjälpa dig att prioritera utgifter, ta vidare till kontakter med myndigheter eller berätta hur du ber om uppskov med en räkning du inte kan betala.

Du får vara med och bidra

Pengarna i diakonikassan kommer dels från fonderade medel med också från gåvor och kollekter – det betyder att din gåva är viktig för att Sävar-Holmöns församling ska kunna hjälpa. Vill du ge ett bidrag till diakonikassan är du välkommen att Swisha ett valfritt belopp till 123 321 36 67. Alla pengar du skänker går oavkortat till hjälpbehövande som bor i Sävar-Holmöns församling.

Umeå stadsmission

Utöver den hjälp som församlingen kan ge direkt har du också möjlighet att söka hjälp via Umeå stadsmission. Det är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att utifrån en kristen värdegrund verka för att ge utsatta människor möjlighet att förbättra hela sin livssituation. Genom ett diakonalt arbete som bygger på professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen stödja den enskilda människan att bygga upp en tro på sig själv, få tillit till sin egen förmåga och att bli delaktiga i samhället.

Sävar-Holmöns församling är en av medlemmarna i Umeå stadsmission.