Ideell i Sävar-Holmöns församling

Församlingens största resurs är dess medlemmar och Din insats är värdefull!

Sävar-Holmöns församling vill

    • verka för att få fler ideella, fler engagerade och alla som vill utföra en ideell uppgift ska kunna göra det
    • att ideella ska ha möjlighet att vara delaktiga i alla verksamheter, få befogenhet och ansvara för verksamheter, sysslor och grupper
    • att människor ska kunna växa och känna sig som en del av kyrkan, stärka medlemsengagemanget visa på att medlemmarna är bärare av kyrkans uppdrag
    • att ideella verkar genom kyrkan i samhället

 

Du är en viktig pusselbit. När du ger av din tid och ditt engagemang bidrar du till att din kyrka förnyas.

Kontaktpersoner

Ulrika Hägglund

Ulrika Hägglund

Sävar-Holmöns församling

Diakon