Ideell i Sävar-Holmöns församling

Församlingens största resurs är dess medlemmar och Din insats är värdefull!

Kanske du vill fixa kaffe till kyrkfikat?
Vara en hjälpande hand till körledarna när barnkörerna övar?
Bistå husmor i köket vid fasteluncherna?
Besöka någon som sitter ensam stor del av tiden?
Använda dina gröna fingrar ute på kyrkogården?

Eller kanske du har någon helt egen idé om vad du skulle vilja bidra med?
Vi ser fram emot att höra dina ideér och välkomna dig som ideell i församlingens verksamhet! 

Du är en viktig pusselbit. När du ger av din tid och ditt engagemang bidrar du till att din kyrka förnyas.

Sävar-Holmöns församling vill

    • verka för att få fler ideella, fler engagerade och alla som vill utföra en ideell uppgift ska kunna göra det
    • att ideella ska ha möjlighet att vara delaktiga i alla verksamheter, få befogenhet och ansvara för verksamheter, sysslor och grupper
    • att människor ska kunna växa och känna sig som en del av kyrkan, stärka medlemsengagemanget visa på att medlemmarna är bärare av kyrkans uppdrag
    • att ideella verkar genom kyrkan i samhället

 

Kontaktpersoner