Godly Play i Mariakyrkan, Skogås 
Godly Play är en metod för berättande av bibliska berättelser som i första hand vänder sig till barn i åldrarna fyra till tio år. Metoden grundar sig i Montessoripedagogik och baseras på lek i olika nivåer. Det finns tre olika berättelsearter: liknelser, heliga berättelser och liturgiska berättelser. Med hjälp av de liturgiska berättelserna lär sig barnen om dop, nattvard, advent med mera. Metoden följer en given mall vilket gör att den är lätt att lära in.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Barn & familj

Självklart ska barnen få rum i kyrkan - alltid. I våra olika barngrupper har de dessutom en alldeles egen plats.