Begravning

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, för att överlämna en människa till Gud och för att säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutgiltiga avsked – döden. Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Med sina ritualer och symbolhandlingar vill och kan Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet inför det sista avskedet.

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, för att överlämna en människa till Gud och för att säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

Boka tid

Tid för begravningsgudstjänst bokas på församlingens expedition.Oftast görs bokningen av begravningsbyrån men du som är anhörig är också välkommen att göra bokningen själv. Vi erbjuder begravningsgudstjänster i alla våra kyrkor, i första hand på fredagar. I Holmöns kyrka hålls begravningar vanligtvis på lördagar.

Kontakt med prästen

Så snart prästen får uppgift om en begravning tar hon eller han kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas och samtala om den avlidne och om begravningsgudstjänsten. Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och gudstjänstens innehåll utformar prästen alltid tillsammans med de anhöriga. Tillsammans med prästen och musikern väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång som man vill ha med diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

Minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro. Den som önskar hyra någon av församlingens lokaler för minnesstund vänder sig till expeditionen.

Tiden efter begravningen

När vi drabbas av sorg och död reagerar vi människor med både kropp och själ. Tankar om meningen med livet, om det finns en fortsättning efter döden och många andra frågor kan uppfylla oss i samband med ett dödsfall. Vår diakon och våra präster finns tillgängliga för samtal och närvaro

bårtäcke

I Sävar-Holmöns församling finns ett vackert bårtäcke som man kan låna vid begravningar. Täcket är skapat av Lena Liljemark och Anne-May Viklund och har namnet ”Evighetshopp”. När bårtäcket inte används hänger den som väggtextil i Sävar kyrkas samlingssal Gläntan.

Församlingens präster

    Begravningsombud

    Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla invånare, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.