Foto: Marcus Gustafsson

Holmöns kyrkogård

Banden till ön är starka för många Holmöbor och det är inte ovanligt att även den som sedan länge flyttat från ön återvänder för den sista vilan.

Holmöns kyrkogård är belägen bredvid Holmöns kyrka, en dryg kilometer från Byvikens färjeläge. Förutom kist- och urngravar finns på Holmöns kyrkogård också en minneslund. I en minneslund är alla gravsatta anonyma och du hittar därför inga uppgifter om vilka som gravsatts där.

På kyrkogården hittar du bakom kyrkan också en liten servicebyggnad med toalett som är öppen för besökare.

Förutom den nuvarande kyrkogården finns på Holmön också en ödekyrkogård på den plats där Holmöns gamla kyrka Helena Elisabeth en gång stod, strax nedanför vägskälet mot Berguddens fyr. Kyrkan är flyttad till friluftsmuseet Gammlia i Umeå men fortfarande syns några gravar som minner om Holmöns äldre historia. 

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Sävar-Holmöns församling är till för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkogården är en plats för såväl stillhet och eftertanke som vandringar i bygdens historia.

Gravskötsel - service och tjänster

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Vill man inte sköta graven själv kan man köpa det som tjänst. Här hittar du de gravskötseltjänster som erbjuds i Sävar-Holmöns församling.

Gravar, gravsättning och gravrätt

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas. Läs mer om gravar och de rättigheter och skyldigheter som följer med en grav här.

Gravstenar

Gravstenen är en fin påminnelse om de som lämnat oss. Hur den får se ut varierar mellan olika kyrkogårdar och trots att den oftast är av just sten behöver den omvårdnad. Här kan du läsa mer regler om och skötsel av gravstenar.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på kyrkogårdarna i Sävar-Holmöns församling.

Svenskagravar.se

Hitta graven

På svenskagravar.se kan du söka efter alla som gravsatts i Sävar-Holmöns församling och på många andra platser runt om i Sverige. Här hittar du också kartbilder som visar exakt vart på begravningsplatsen graven ligger. Att söka på svenskagravar.se är helt gratis.

Begravning

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, för att överlämna en människa till Gud och för att säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla invånare, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

  Under sommarhalvåret har vi också säsongsanställd personal på kyrkogårdarna.

  Sävar-Holmöns församlingsexpedition

  Post- och besöksadress

  Sävar-Holmöns Församling
  Forsells väg 16
  918 31 Sävar

  Besöks & telefontider

  Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 10.00–12.00

  Telefon
  090 – 71 25 00

  E-post
  savar.forsamling@svenskakyrkan.se

  Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.