Sorgegrupp - när du mist en nära anhörig

Att förlora en anhörig väcker många tankar och känslor. Det kan vara till hjälp att dela och samtala om dessa känslor tillsammans med andra i en grupp.

Sävar-Holmöns församling arrangerar kontinuerligt sorgegrupper för dig som mist en partner. Sorgegrupperna är enkla och kravlösa. Här finns plats för dig, din sorg, dina frågor och dina tårar men också för gemskap och skratt. Du får möjlighet att dela erfarenheter kring sorgen, livet och framtiden. Grupperna är öppna för alla, oavsett tro eller livsåskådning, och helt kostnadsfria. Vanligen träffas vid sju tillfällen - ungefär två timmar per tillfälle.

När det kommer till församlingens kännedom att någon som bor i Sävar-Holmöns församling förlorat en partner skickas det efter en tid ut skriftlig information om sorgegruppen och personen får sedan också ett telefonsamtal med erbjudande om att vara med. Skulle du ha mist en parter men inte fått någon inbjudan eller om du tidigare tackat nej till att vara med är du alltid välkommen att höra av dig.

För barn och tonåringar som mist en förälder erbjuder vi sorgegrupper i samarbete med Svenska kyrkan i Umeå och Umeå kommun. Kontakta oss för mer information.

Förutom samtalsgrupperna om sorg finns det även möjlighet till enskilda samtal med en präst eller diakon om du hellre önskar det.