Dopfunt med texten "Jag har kallat dig".
Foto: Marcus Gustafsson

Hörnefors församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Hörnefors. Våra kyrkor och mötesplatser är öppna för alla och ger plats för glädje, ro, gemenskap, och stöd när livet brister.

På gång

Lär dig mer om advent och jul

Viktigt för dig som går i åttan!

Församlingsliv

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Nyheter från församlingen

Aktuellt från Svenska kyrkan

Prenumerera via RSS