Foto: Magnus Aronson /Ikon

En hållbar kyrka

Svenska kyrkan i Hörnefors arbetar för en hållbar och rättvis utveckling och livsföring – lokalt och globalt. Här kan du läsa mer om församlingens hållbarhetsarbete.

Som församling och kyrka vill vi påverka samhället i en mer hållbar och rättvis riktning, minska vår miljöpåverkan och söka klimatsmarta lösningar. Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet såväl i Hörnefors som i resten av Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt.

Det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet i Hörnefors församling bedrivs som en kontinuerlig process via Svenska kyrkans miljöledningssystem Miljödiplomering.

Hållbarhetstips

Sänk temperaturen inomhus

Publicerad:

Gör som Hörnefors församling - spara el och pengar genom att ställa ner termostaten.

Senaste nyheterna om hållbarhet

Rosornas kyrka vinterstänger efter nyår – gudstjänsterna flyttar till församlingsgården

Publicerad:

För att spara energi väljer Hörnefors församling att åter vinterstänga Rosornas kyrka under årets kallaste månader. Totalt väntas det ge en energibesparing på omkring 20 000 kWh.

Vi sparar energi - Rosornas kyrka går i vinterdvala

Publicerad:

Att värma upp kyrkan när det är som kallast förbrukar väldigt mycket energi. Därför flyttar vi under perioden 7 januari - 31 mars alla gudstjänster till församlingsgården.

Hörnefors församling blir miljödiplomerad

Publicerad:

En viktig milstolpe i församlingens arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor nåddes i slutet av 2017. Då blev det klart att vi nu klarar kraven för miljöcertifiering enligt Svenska kyrkans miljöledningssystem.

Mer information om Svenska kyrkans hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.