Foto: Magnus Aronson /Ikon

En hållbar kyrka

Svenska kyrkan i Hörnefors arbetar för en hållbar och rättvis utveckling och livsföring – lokalt och globalt. Här kan du läsa mer om församlingens hållbarhetsarbete.

Som församling och kyrka vill vi påverka samhället i en mer hållbar och rättvis riktning, minska vår miljöpåverkan och söka klimatsmarta lösningar. Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet såväl i Hörnefors som i resten av Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt.

Det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet i Hörnefors församling bedrivs som en kontinuerlig process via Svenska kyrkans miljöledningssystem Miljödiplomering.

Hållbarhetstips

Senaste nyheterna om hållbarhet

Mer information om Svenska kyrkans hållbarhetsarbete

Miljösamordnare

Ingela Eriksson

Ingela Eriksson

Hörnefors församling