Några nattvardskalkar står på ett bord. Människor i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fira gudstjänst

Mitt i allt som pågår i livet samlas vi till gudstjänst. Du är välkommen att vara med oavsett vem du är, hur gammal du är och om du är en van gudstjänstfirare eller aldrig har besökt kyrkan tidigare.

Du kan möta Gud när som helst och hur som helst, även i din ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Söndagen är den stora gudstjänstdagen och i Hörnefors församling firar vi gudstjänst varje söndag. Vanligtvis firar vi gudstjänst eller har andakter också mitt i veckan, både i kyrkan och på andra platser som exempelvis äldreboenden. Se vår kalender för närmare information om tid och plats.

Det finns olika sorters gudstjänster men vi sjunger ofta psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion, och ber. Ganska ofta firar vi också nattvard.

Vi firar också gudstjänster som passar barn och familjer extra bra, men oavsett ålder är du alltid välkommen att vara med. 

Varje söndag i kyrkoåret har ett namn. Mer om det och den här veckans tema och bibeltexter kan du läsa här nedanför.

Du behövs!

Kyrkvärd – ett viktigt uppdrag

Kyrkvärden hälsar välkommen när du kommer till kyrkan och hjälper till under gudstjänsten. Att var kyrkvärd är ett viktigt hedersuppdrag i församlingen.