Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till de förtroendevalda i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Ordinarie ledamöter

Lennart Arnesson, POSK 
lennart.arnesson@mjole.com

Carina Andersson, Socialdemokraterna
070-2069333
carina.post@telia.com

Ann-Louise Eriksson, Centerpartiet
076-1360019, 0930-23029
Totteflisan@gmail.com

Ingela Eriksson, POSK
070-291 99 35
ingela.m.eriksson@svenskakyrkan.se

Josefin Evaldsson, Socialdemokraterna
070-541 34 49
josefin.evaldsson@telia.com

Per-Erik Evaldsson, Socialdemokraterna
070-381 27 02
per-erik.evaldsson@telia.com

Sten Forsgren, Socialdemokraterna
070-612 82 54
sten.forsgren@mjole.com

Sven- Erik Forsgren, Centerpartiet
070-590 38 84
sven-erik.forsgren@mjole.com

Christer Fredriksson (ordf), Socialdemokraterna
070- 662 3111 
christer.fredrik@telia.com

Kristina Hammarstedt, Socialdemokraterna
070-226 28 06
kristina.hammarstedt@telia.com

Lars Hammarstedt, Socialdemokraterna
0930-20262    070/3099949
lars.hammarstedt@telia.com

Kennet Hedlund, Socialdemokraterna
0930-208 06
kenneth.hedlund@outlook.com

Milton Hägglund, POSK
070-230 55 02
milton.hagglund@umea.se

Marianne Larsson, POSK
073-035 39 75
marianne.larsson@vakin.se

Karin Lindh, Socialdemokraterna
070-567 28 52
karin.a.lindh@umea.se

Ersättare

Inger Bylén, Centern

Carin Conradsson, Socialdemokraterna

Christina Evaldsson, Socialdemokraterna

Göran Isacson, POSK

Anna Jonsson, Socialdemokraterna

Ingrid Kottorp Bäckström, POSK

Marie Sandström-Öhberg, Centern

Kyrkoråd 2018-2021

Ordinarie:

Ordf. Lars Hammarstedt, Socialdemokraterna
0930-20262    070/3099949
lars.hammarstedt@telia.com

Carina Andersson, Socialdemokraterna
070-206 93 33
carina.post@telia.com 

Lennart Arnesson, POSK 
lennart.arnesson@mjole.com

Ann-Louise Eriksson, Centerpartiet
076-136 00 19
parskar@spray.se

Christer Fredriksson, Socialdemokraterna
070-662 31 11
christer.fredrik@telia.com

Karin Lindh, Socialdemokraterna
tel.070-567 28 52
karin.a.lindh@umea.se


Ersättare:

Sten Forsgren, Socialdemokraterna

Sven-Erik Forsgren, Centerpartiet
tel.070-5903884
sven-erik.forsgren@mjole.com

Marianne Larsson, POSK