Foto: Hörnefors församling

Rosornas kyrka

Nästan som en liten katedral ligger Rosornas kyrka mitt i centrala Hörnefors. Här håller vi merparten av våra gudstjänster och Rosornas kyrka är också en uppskattad vigselkyrka.

Rosornas kyrka byggdes 1907 av skogsbolaget Mo Domsjö och företagets legendariske direktör Frans Kempe. Kyrkan invigdes 1908 och överlämnades till församlingen 1913.

Kyrkan är byggd i tegel med inslag av granit och ritades av arkitekt Bror Almqvist. Arkitekturen är en blandning av jugend, nygotisk och nationalromantisk byggnadsstil. Koret och sidoskeppet är försedda med stjärnvalv och Almqvist designade även läktare, altartavla, predikstol, bänkar och dopfunt.

Att det är Rosornas kyrka går inte att missa

Bror Almqvists altaruppsats har rosor utsirade i trä kring krucifixet. Korfönstret är utfört i blyinfattat glas med liljor och vackra rankor av rosor i jugendstil. Rosornas djupröda färg och de klargröna bladen står vackert mot antikglaset som ger rummet en skön och vilsam avslutning. Många är de besökare som suttit i kyrkbänken och räknat rosorna.

Predikstolen är snidad i trä och består av en åttakantig korg, som vilar på fyra kolonner. Ljudtakets kant är dekorerad med snidade blommor. Liksom på altaruppsatsen kan man överallt återfinna grankvisten och kottarna. Motivet återkommer också i girlanger kring korfönstret, alla valv i långhuset och som inramning av muralmålningarna.

Altartavlan och väggMålningarna

Insidan av kyrkan kantas av fem muralmålningar av konstnären Viktor Andrén. Ovanför valven till skeppetåterfinns Jesu bergspridikan och Mose som tar emot stentavlorna med tio guds bud på berget Sinai. På triumfbågen som inramar koret finns fem medaljonger målade med stiliserat granris. Till vänster om koret finns en mindre målning som föreställer Johannes Döparen som döper Jesus. Ovanför en pelare på långhusets norra vägg finner ni ett lamm som håller i ett banér med Kristus-symbolen, ett sammanflätat X och P.

Även altartavlan är målad av Viktor Andrén och föreställer Jesus sista måltid med lärjungarna.

Mäktiga ljuskronor

Frans Kempe beställde under uppförandet 12 stycken ljuskronor i mässing till kyrkan. De största har plats för 30 ljus och de minsta 6 ljus. De levande ljusen brukar tändas vid julottan och nyårsbönen men kronorna är också utrustade med elektiskt ljus som används under resten av året. 

Fyra renoveringar

Sedan invigningen har fyra renoveringar av kyrkan genomförts. Den första var sparsam och gjordes i början av 1930-talet. Den andra som genomfördes 1957-60 innebar större förändringar. Då tog man bort predikstolen och psalmtavlorna. Kyrkans bänkkvarter, som tidigare sträckt sig över hela mittskeppet, delades upp i två delar för att man på så sätt skulle få en mittgång i kyrkan. Man satte också gallerverk för det stora valvformade fönstret för att skydda den nya orgeln som installerats på läktaren några år tidigare mot solljus.

Den tredje restaureringen genomfördes 1989-90. Predikstolen sattes då tillbaka på sin ursprungliga plats. Man satte också upp två skärmar längst bak i kyrkan och fick så en plats för kapphängare, toalett och bokbord.

Senaste restaureringen av kyrkan gjordes under åren 2003-2006. Insatserna berörde såväl kyrkans exteriör som interiör, bland annart montering av en ny värmeinstallation. Den mest synliga förändringen var en hel invändig ommålning, enligt det färgsättningsschema som kyrkan hade 1908 när den var ny.