Foto: Joakim Carlström /Ikon

Samtal och stöd

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Livet är inte alltid enkelt och alla kan behöva någon som lyssnar, som har tid att höra på dig och kan försöka hjälpa dig att komma vidare i tankarna. Det kan vara att du känner sorg eller ensamhet, känner dig sviken eller uppgiven. Kanske funderar du på olika livsfrågor eller på din egen livsväg. Det kan vara problem i relationer, i familjen eller på arbetsplatsen. Svenska kyrkan finns till för att stödja dig och vara en samtalspartner i livets alla frågor.

Hjälp till hela människan

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni, som betyder tjänst. Genom diakonin vill Svenska kyrkan vara Jesu händer och fötter i samhället. Stöd från kyrkan kan därför handla om såväl samtal som praktisk och ekonomisk hjälp.

Ekonomiskt stöd

Ibland faller människor igenom maskorna i samhället skyddsnät och man kan behöva akut ekonomiskt bistånd. I Hörnefors församling finns en diakonal kassa som det går att söka hjälp ifrån. Kassan förvaltas av församlingens diakoner, du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan. Luleå stift har också fonder som du kan få hjälp att ansöka om pengar ifrån. Du kan också få hjälp att kontakta till exempel kommunens socialtjänst.

Samtal med präst eller diakon

Svenska kyrkans präster och diakoner är erfarna lyssnare och samtalspartners. Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att ingenting av det du berättar kommer att föras vidare. Vi för inte heller några journaler.

Du kan kontakta oss, oavsett tro eller kyrkotillhörighet. Det viktiga är att få samtala om livet som det är nu och om framtiden. Kom till oss med det du har inom dig. Det behöver inte vara någon stor fråga. Enskilda samtal är kostnadsfria. 

Vardagar 8.00–12.00, 13.00–16.00 är du välkommen att ringa Svenska kyrkan i Hörnefors växel, telefon 0930-399 30 och be att få tala med en präst eller diakon. Kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner hittar du längre ner på sidan.

Jourhavande präst

 

Den som behöver akut samtalshjäp på kvällar och nätter kan kontakta jourhavande präst via larmnumret 112. Jourhavande präst har öppet alla dagar klockan 21.00-06.00. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Känner du dig mer bekväm med att chatta eller skicka ett elektroniskt brev går det också bra, du hittar mer information på jourhavande prästs hemsida. Där finns också kontaktuppgifter till den finskspråkiga telefonjouren.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Sorgegrupp - när du mist en nära anhörig

Att förlora en anhörig väcker många tankar och känslor. Det kan vara till hjälp att dela och samtala om dessa känslor tillsammans med andra. Under våren 2023 planerar Svenska kyrkan för en eller flera sorgegrupper i Hörnefors.

Boken Samtal med unga på liv och död står i en bokhylla.

Stödgrupp – Familj och sorg

Gruppen riktar sig till dig som har förlorat ett hemmavarande barn, syskon eller förälder. Här träffas tre grupper vid samma tillfälle. En grupp för barn mellan 6-12 år, en för tonåringar 13-19 år och en grupp för föräldrar/närstående vuxna. Gruppen är ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Rädda barnen, Svenska kyrkan och Sensus.

Svenska kyrkans familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal för par, familjer och enskilda över 18 år. Just nu kan vi tyvärr inte ta emot fler för samtal. Kön är så lång att vi måste stänga tidbokningen tills vidare.

Präster och diakoner i Hörnefors församling