Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Hörnefors kyrkogård

Hörnefors kyrkogård ligger centralt i samhället. Kyrkogården är till för alla i Hörnefors, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkogården är en plats för såväl stillhet och eftertanke som vandringar i bygdens historia.

Hörnefors Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Hörnefors församling
Rosornas gränd 3,
905 31 Hörnefors

E-post
hornefors.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon
0930 - 399 30

Telefontider och besökstider expeditionen
Tisdag och onsdag 10.00-12.00 samt torsdag 13.00-15.00.

 

 

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.