Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Hörnefors kyrkogård

Hörnefors kyrkogård ligger centralt i samhället. Kyrkogården är till för alla i Hörnefors, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkogården är en plats för såväl stillhet och eftertanke som vandringar i bygdens historia.

Gravstenar och utsmyckning

Här hittar du information om de regler för gravstenar, plantering och utsmyckning av gravvårdar som gäller på Hörnefors kyrkogård.

Gravar, gravsättning och gravrätt

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser Hörnefors kyrkogård.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla svenskar, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Rosornas kapell

Hörnefors kyrkogård ligger centralt i samhället och här hittar du också Rosornas kapell. De flesta begravningsgudstjänster i Hörnefors hålls i kapellet.

En vattenkanna som vattnar blommor på en kyrkogård.

Gravskötsel - service och tjänster

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött.

Kyrkogårdsmuren renoveras

Stenmurar kan kännas eviga men tidens tand gnager även på en bastant mur och nu renoveras den omkring 100 år gamla stenmuren vid Hörnefors kyrkogård.

Blomsteräng ska ge större biologisk mångfald

På prov har en del av en tidigare gräsyta på Hörnefors kyrkogård gjorts om till en blommande äng. Något både besökare och insekter kommer kunna glädja sig åt redan nästa sommar.

Det är vi som arbetar på Hörnefors kyrkogård

  Hörnefors Församlingsexpedition

  Post- och besöksadress

  Hörnefors församling
  Rosornas gränd 3,
  905 31 Hörnefors

  E-post
  hornefors.forsamling@svenskakyrkan.se

  Telefon
  0930 - 399 30

  Telefon- och besökstider
  Tisdag och onsdag 10.00-12.00 samt torsdag 13.00-15.00.

  Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.