Foto: Ola Johansson

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. En gåva öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna.

Vad innebär dopet och att döpas?

Dopet innebär något mer än att bli lite blöt i håret för en stund. Det är något mer än att samla släkt och vänner till fest en dag, fastän det också är stort. Dopet är viktigt och har större betydelse än vad vi människor förmår fatta.

Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet är en gåva. I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, sägs Guds välsignelse. Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade. Guds ansikte är vänt till oss. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad.

Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. När vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar eller är med om det som är svårt påminner dopet oss om att det finns en väg som går genom död till liv tillsammans med Jesus.

En individ som döps

Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.

Psalm 386 i psalmboken.

Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen. Men medan ditt namn talar om vem du är, så berättas det i dopet om vems du är. I dopet är det Gud själv som verkar och därför tänker vi i kyrkan att i denna enkla handling ryms något som har evighetsvärde då det tas emot i tro.

Hur går det till?

Dopet är också din eller ditt barns väg in i kyrkan och den kristna församlingens världsvida gemenskap. En helt unik gemenskap som spränger alla gränser vi människor satt upp, en gemenskap som till och med sträcker sig bortom tid och rum.

ALLA FÅR DÖPAS

Kyrkan välkomnar alla att döpas, både barn och vuxna. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er, tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Ett dop kostar ingenting

Dopklänning kan till exempel lånas gratis från församlingen. Det enda du behöver bekosta själv är dopkalaset. Vill man inte ha kalas hemma eller har för ont om plats så kan församlingsgården bokas kostnadsfritt för dopkaffe.

Tid för dop bokar du genom att besöka eller ringa församlingsexpeditionen, se öppettider nedan.

Hörnefors Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Hörnefors församling
Rosornas gränd 3,
905 31 Hörnefors

E-post
hornefors.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon
0930 - 399 30

Telefontider och besökstider expeditionen
Tisdag och onsdag 10.00-12.00 samt torsdag 13.00-15.00.

 

 

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.