Foto: Magnus Aronson /Ikon

Om Hörnefors församling

Hörnefors församling i Västerbotten är en del av Svenska kyrkan och tillhör Luleå stift.

Hörnefors ligger vid havet cirka 3 mil sydväst om Umeå. Inom församlingen ryms förutom samhället Hörnefors, byarna Sörmjöle, Norrmjöle, Nyland, Häggnäs, Bjenberg, Västamarken, Ängersjö och Norrbyn samt sommaridyllen Norrbyskär.

En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

Kontakta personalen

Det är vi som arbetar i Hörnefors församling. Välkommen att höra av dig till oss.

Förtroendevalda

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till de förtroendevalda i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Engagera dig i församlingen

Varför inte bli frivillig medarbetare? Din kunskap, dina erfarenheter och ditt engagemang behövs i kyrkan!

Så styrs församlingen

De förtroendevalda i församlingens beslutande organ väljs av alla medlemmar i Svenska kyrkan som bor i församlingen. Det sker vid kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Alla församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år har rösträtt.

Lokalt styrs församlingen av kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Kyrkorådet skulle kunna liknas vid församlingens styrelse och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift - att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, blir utförd. De ska också uppmärksamt följa de frågor som kan påverka församlingens ekonomi.

I ärenden som budget, kyrkoavgift och andra stora frågor, till exempel mål för församlingsarbetet, tar kyrkorådet fram förslag, men frågorna avgörs i kyrkofullmäktige. Kyrkorådet beslutar själva i en del frågor som delegerats av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Tid och plats annonseras med anslag och på vår hemsida senast tre veckor i förväg.

 

 

Här kan du läsa vår församlingsinstruktion – dokumentet som ger ramarna för hur vi ska arbeta under de närmsta åren.

Hörnefors Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Hörnefors församling
Rosornas gränd 3,
905 31 Hörnefors

E-post
hornefors.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon
0930 - 399 30

Telefon- och besökstider
Tisdag och onsdag 10.00-12.00 samt torsdag 13.00-15.00.

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.