Sorgegrupp - när du mist en nära anhörig

Att förlora en anhörig väcker många tankar och känslor. Det kan vara till hjälp att dela och samtala om dessa känslor tillsammans med andra. Under våren 2023 planerar Svenska kyrkan för en eller flera sorgegrupper i Hörnefors.

Sorgegruppen är enkel och kravlös. Här finns plats för dig, din sorg, dina frågor och dina tårar. Du får möjlighet att dela erfarenheter kring sorgen, livet och framtiden. Grupperna är öppna för alla, oavsett tro eller livsåskådning, och helt kostnadsfria.

Varje grupp består av fem till åtta deltagare som vanligen träffas vid sju tillfällen under några månaders tid.

När vi kommit längre i planeringen kommer vi att skicka ut inbjudningar till dem vi vet om som nyligen mist en nära anhörig. Skulle du inte ha fått någon inbjudan, är du alltid välkommen att höra av dig för att få vara med. Om du redan nu vet att du är intresserad av att vara med i vår är du också välkommen att ta kontakt.

Förutom samtalsgrupperna om sorg finns det även möjlighet till enskilda samtal med en präst eller diakon om du hellre önskar det.

Kontaktperson

Samtal och stöd

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.