Umeå stadsförsamling

En av Luleå stifts största församlingar sträcker sig från stadens centrum och norrut. Med fem kyrkor och flera lokaler är verksamheten varierad och omfattande.

”När dagen fylls av fågelsång, när äng och hagar blommar, när markens hela rikedom förkunnar Nordens sommar. Då spelar skaparen och vi är toner i hans symfoni av ljud och ljus och färger”

Så sjunger vi i psalm 754. Vi står på tröskeln till en ny tid. Det grönskar, blommar, doftar och ljuder runt omkring oss. Påminner oss om att det efter vinter kommer sommar, efter kyla kommer värme, efter mörker kommer ljus.

Vi ser också ljuset efter att levt i pandemins prövning under lång tid. Samhället har börjat öppnas och kommer fortsätta att öppnas allt eftersom även om vi sannolikt kommer få leva med Corona på olika sätt under en längre tid. Men nu öppnar sig en ny tid. Inte densamma som innan pandemin men mycket av det vi längtat efter kan vi nu återigen få möta och göra.

En sådan sak är att vi nu kan fira gudstjänst tillsammans igen. I stadsförsamlingens kyrkor firar vi från och med juni gudstjänst ”på plats”. Så välkommen! Vi följer de restriktioner och rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten påtalar.

Övriga församlingsverksamheter kommer under sommaren till stor del vara vilande men det kommer bland annat finnas öppen förskola, trädgårdskafé och promenader. Så välkommen! När höstterminen närmar sig kommer vi veta mer om situationen i samhället och sannolikt kommer en stor del av den verksamhet som fanns innan pandemin att gå igång allt eftersom. Kanske inte allt, och kanske något nytt. Vi är som sagt på tröskeln till en ny tid.

Med önskan om en välsignad sommar!

Anders Sandberg, församlingsherde

Kontakta Umeå stadsförsamling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postumeastad.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Församlingsgården, Östra Esplanaden 9 

Postadress
:
Umeå stadsförsamling 
Box 525 
90110 Umeå

Historia

Umeå stadsförsamling bildades år 1646. År 1871 bildade Umeå stadsförsamling eget pastorat och var så i hundra år tills församligen 1971delades upp i två församlingar, Umeå stadsförsamling och Ålidhems församling. 2014 blev församlingen en del av Svenska kyrkan i Umeå, Umeå pastorat.

Kyrkoherdar genom åren:

Ericus Petri Niurenius 1649 - 1661
Ericus Olai Plantin 1663 - 1688
Olaus Petri Linnerius 1690 hann ej tillträda
Petrus Asp 1691 Tillträdde aldrig
Johan Ol. Helsing 1692 - 1693
Matthias Petri Bille 1694 - 1710
Nils Nilsson Grubb 1713 - 1724
Abraham Lidenius 1726 - 1728
Zacharias Nic. Plantin 1730 - 1733
Ericus Joh. Fluur 1735 - 1757
Nicolaus Ol. Sund 1759 - 1787
Jacobus Jac. Eurenius 1790 - 1797
Fredrik Hofverberg 1800 - 1809
Olof Hambræus 1812 - 1833
Anders Abraham Grafström 1836 - 1870
Isak Bexelius 1872 - 1886
Oscar Staffan Carl Ossian Klingspor 1887 - 1898
Torsten Hildebrand Svatengren 1900 - 1920
Einar Efraim Silén 1922 - 1950
Georg Holmquist 1950 - 1960
Karl-Gunnar Grape 1960 - 1976
André Östlund 1976 - 1987
Håkan Holmlund 1987 - 2008
Kenneth Nordgren 2009 - 2019

Lena Fagéus 2019-

De sex församlingarna som ingår i Umeå pastorat har sedan 2014 en gemensam kyrkoherde och församlingarna varsin församlingsledare. 

Anders Sandberg (församlingsherde) 2014 -