Umeå stadsförsamling

En av Luleå stifts största församlingar sträcker sig från stadens centrum och norrut. Med fem kyrkor och flera lokaler är verksamheten varierad och omfattande.

 

”Effata! Öppna dig!” sa Jesus till den döva mannen i berättelsen som skildras i Mark 7:31-37.

Nu är det öppningens tid också för oss! Efter att hela världen levt i pandemi och stora delar av samhället varit nedstängt under väldigt lång tid så öppnas det nu upp. Det kan väcka både glädje och oro. Även Umeå stadsförsamling kommer nu att öppna upp mycket av det som varit inställt eller omställt under pandemin. Gudstjänster, körsång, barngrupper, öppna förskolor, samtalsgrupper, teckenspråkig verksamhet… har dragit igång eller är på väg att dra igång. Vissa saker kommer inte att vara precis som förut medan andra saker kommer att kännas igen. Så oavsett om du funnits med i olika verksamheter och gemenskaper i stadsförsamlingen tidigare, eller om du är ny och vill finna ett sammanhang när tillvaron nu öppnas upp. Välkommen!

/Anders Sandberg, församlingsherde

Kontakta Umeå stadsförsamling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postumeastad.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Församlingsgården, Östra Esplanaden 9 

Postadress
:
Umeå stadsförsamling 
Box 525 
90110 Umeå

Historia

Umeå stadsförsamling bildades år 1646. År 1871 bildade Umeå stadsförsamling eget pastorat och var så i hundra år tills församligen 1971delades upp i två församlingar, Umeå stadsförsamling och Ålidhems församling. 2014 blev församlingen en del av Svenska kyrkan i Umeå, Umeå pastorat.

Kyrkoherdar genom åren:

Ericus Petri Niurenius 1649 - 1661
Ericus Olai Plantin 1663 - 1688
Olaus Petri Linnerius 1690 hann ej tillträda
Petrus Asp 1691 Tillträdde aldrig
Johan Ol. Helsing 1692 - 1693
Matthias Petri Bille 1694 - 1710
Nils Nilsson Grubb 1713 - 1724
Abraham Lidenius 1726 - 1728
Zacharias Nic. Plantin 1730 - 1733
Ericus Joh. Fluur 1735 - 1757
Nicolaus Ol. Sund 1759 - 1787
Jacobus Jac. Eurenius 1790 - 1797
Fredrik Hofverberg 1800 - 1809
Olof Hambræus 1812 - 1833
Anders Abraham Grafström 1836 - 1870
Isak Bexelius 1872 - 1886
Oscar Staffan Carl Ossian Klingspor 1887 - 1898
Torsten Hildebrand Svatengren 1900 - 1920
Einar Efraim Silén 1922 - 1950
Georg Holmquist 1950 - 1960
Karl-Gunnar Grape 1960 - 1976
André Östlund 1976 - 1987
Håkan Holmlund 1987 - 2008
Kenneth Nordgren 2009 - 2019

Lena Fagéus 2019-

De sex församlingarna som ingår i Umeå pastorat har sedan 2014 en gemensam kyrkoherde och församlingarna varsin församlingsledare. 

Anders Sandberg (församlingsherde) 2014 -