Umeå stadsförsamling

En av Luleå stifts största församlingar sträcker sig från stadens centrum och norrut. Med fem kyrkor och flera lokaler är verksamheten varierad och omfattande.

”Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora längtan Herren hör och ser.” 

 Så sjunger vi i psalm 205. Jag tror vi är många som väntar just nu. Längtar. Efter närhet och gemenskap. Efter att få göra sådant vi älskar. Efter att få röra sig fritt tillsammans med andra. Men just nu kan vi inte det. Tillsammans behöver vi istället ta ansvar för att minska smittspridning. Leva i begränsning. 

De närmaste veckorna kommer vi att fortsätta fira gudstjänst i Umeå stadsförsamling. Men… vi kommer inte att mötas som vanligt.

I Ersmarkskyrkan firas gudstjänst digitalt via Zoom (https://www.svenskakyrkan.se/umea/gudstjanst-i-ersmarkskyrkan )och i Umeå stads kyrka kommer gudstjänsten att webbsändas live och finns tillgänglig via Facebooksidan Umeå stads kyrka (www.facebook.com/stadskyrkanumea/) egen facebook inget krav. Gudstjänster finns också tillgängliga från olika kyrkor i Umeå varje söndag, se ”Gudstjänst hemma”. Ersbodakyrkan håller öppet kl. 10-12 alla söndagar, liksom Västerslättskyrkan är öppen endast vissa söndagar. Välkommen in att be, tända ljus och lyssna till kyrkklockorna som kommer att ringa som vanligt. 

Även om de flesta verksamheter är pausade och gudstjänsterna genomförs på andra sätt är det mycket som inte är satt på paus. Vi får dela liv och leva tro på andra sätt. Telefonen, datorn, eller varför inte papper och penna kan vara hjälp att hålla kontakt. Vill du samtala med någon kan du ringa Svenska kyrkans växel 090-200 25 00 och bli kopplad till präst eller diakon. 

Vi får, mitt i all vår väntan och längtan vara vissa om att Gud är med oss. I allt, genom allt, är vi sedda och älskade.

/Anders Sandberg, församlingsherde Umeå stadsförsamling

Kontakta Umeå stadsförsamling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postumea.stadsforsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Församlingsgården, Östra Esplanaden 9 

Postadress
:
Umeå stadsförsamling 
Box 525 
90110 Umeå

Historia

Umeå stadsförsamling bildades år 1646. År 1871 bildade Umeå stadsförsamling eget pastorat och vad så i hundra år tills församligen 1971delades upp i två församlingar, Umeå stadsförsamling och Ålidhems församling. 2014 blev församlingen en del av Svenska kyrkan i Umeå, Umeå pastorat.

Kyrkoherdar genom åren:

Ericus Petri Niurenius 1649 - 1661
Ericus Olai Plantin 1663 - 1688
Olaus Petri Linnerius 1690 hann ej tillträda
Petrus Asp 1691 Tillträdde aldrig
Johan Ol. Helsing 1692 - 1693
Matthias Petri Bille 1694 - 1710
Nils Nilsson Grubb 1713 - 1724
Abraham Lidenius 1726 - 1728
Zacharias Nic. Plantin 1730 - 1733
Ericus Joh. Fluur 1735 - 1757
Nicolaus Ol. Sund 1759 - 1787
Jacobus Jac. Eurenius 1790 - 1797
Fredrik Hofverberg 1800 - 1809
Olof Hambræus 1812 - 1833
Anders Abraham Grafström 1836 - 1870
Isak Bexelius 1872 - 1886
Oscar Staffan Carl Ossian Klingspor 1887 - 1898
Torsten Hildebrand Svatengren 1900 - 1920
Einar Efraim Silén 1922 - 1950
Georg Holmquist 1950 - 1960
Karl-Gunnar Grape 1960 - 1976
André Östlund 1976 - 1987
Håkan Holmlund 1987 - 2008
Kenneth Nordgren 2009 - 2019

Lena Fagéus 2019-

De sex församlingarna som ingår i Umeå pastorat har sedan 2014 en gemensam kyrkoherde och församlingarna varsin församlingsledare. 

Anders Sandberg (församlingsherde) 2014 -