Foto: Jan Lindmark

Umeå Maria församling

I norr, med stora delar av friluftsområdet kring Nydalasjön inom sina gränser, finns Umeå Maria församling där Marieområdena, Nydalahöjd och byn Anumark, ingår.

Här är befolkningen ung vilket syns i verksamheten som har en tonvikt på barn- och ungdomsarbete. Människor från olika delar av Umeå finns med i gudstjänst- och församlingslivet som kännetecknas av olika liturgiska uttryck och betoning på gemenskap. 

Nu hjälps vi åt att minska smittspridningen!
Även om vi inte kan ses som vanligt fortsätter ändå gudstjänstens hjärta att slå i kyrkan.
Mariakyrkan är öppen för enskild bön och ljuständning vardagar kl. 10-12. Välkommen att sitta ner en stund. Tänk på att hålla avstånd och inte vara fler än åtta personer i kyrkorummet samtidigt.

Kyrkklockorna fortsätter att ringa till eftertanke och bön på söndagarna. Gudstjänst får du fira hemma, eftersom vi inte kan vara fler än åtta personer samtidigt i kyrkorummet.

De flesta av våra verksamheter är pausade, vissa pågår digitalt eller på andra sätt.

Du kan fira gudstjänst hemma med inspelad gudstjänst varje söndag från någon av Umeås kyrkor. Du hittar dem här.

Behöver du en medmänniska? Hör av dig till någon av församlingens präster eller diakoner. Du når dem via växeln tel 090-200 25 00.
Behöver du hjälpa att handla eller hämta medicin? Kontakta Hjälplinjen på telefon 090-16 64 72, vardagar kl 10-12. Det går också bra att mejla: tillsammans@umeakretsen.se
Vill du göra något för någon annan, men vet inte hur? Hör gärna av dig så hittar vi vägar tillsammans. Eller bara ring någon du tänker på!

Kontakta Umeå Maria församling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postumeamaria.forsamling@svenskakyrkan.se 

Adress
:
Umeå Maria församling
Älgvägen 1
90643 Umeå