Foto: Jan Lindmark

Umeå Maria församling

I norr, med stora delar av friluftsområdet kring Nydalasjön inom sina gränser, finns Umeå Maria församling där Marieområdena, Nydalahöjd och byn Anumark, ingår.

Här är befolkningen ung vilket syns i verksamheten som har en tonvikt på barn- och ungdomsarbete. Människor från olika delar av Umeå finns med i gudstjänst- och församlingslivet som kännetecknas av olika liturgiska uttryck och betoning på gemenskap. 

I församlingen ingår

Mariakyrkan

Kontakta Umeå Maria församling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postumeamaria@svenskakyrkan.se  

Adress
:
Umeå Maria församling
Älgvägen 1
90643 Umeå