Foto: Jan Lindmark

Umeå Maria församling

I norr, med stora delar av friluftsområdet kring Nydalasjön inom sina gränser, finns Umeå Maria församling där Marieområdena, Nydalahöjd och byn Anumark, ingår.

Här är befolkningen ung vilket syns i verksamheten som har en tonvikt på barn- och ungdomsarbete. Människor från olika delar av Umeå finns med i gudstjänst- och församlingslivet som kännetecknas av olika liturgiska uttryck och betoning på gemenskap. 

Under januari kommer vi att pausa det mesta av vår verksamhet utifrån det rådande Covidläget och restriktionerna.

Gudstjänster (torsdagsmässorna samt söndagens gudstjänster) kommer att vara som vanligt med max 50 personer som deltar.

I dagsläget kan vi inte säga när övrig verksamhet kommer att starta upp igen men vi hoppas att det kan bli så snart som möjligt.

 

Behöver du en medmänniska? Hör av dig till någon av församlingens präster eller diakoner. Du når dem via växeln tel 090-200 25 00.

 

 

I församlingen ingår

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariakyrkan

Kontakta Umeå Maria församling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postumeamaria.forsamling@svenskakyrkan.se 

Adress
:
Umeå Maria församling
Älgvägen 1
90643 Umeå