Foto: Jan Lindmark

Umeå Maria församling

I norr, med stora delar av friluftsområdet kring Nydalasjön inom sina gränser, finns Umeå Maria församling där Marieområdena, Nydalahöjd och byn Anumark, ingår.

Här är befolkningen ung vilket syns i verksamheten som har en tonvikt på barn- och ungdomsarbete. Människor från olika delar av Umeå finns med i gudstjänst- och församlingslivet som kännetecknas av olika liturgiska uttryck och betoning på gemenskap. 

Behöver du en medmänniska? Hör av dig till någon av församlingens präster eller diakoner. Du når dem via växeln tel 090-200 25 00.

 

Kontakta Umeå Maria församling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postumeamaria.forsamling@svenskakyrkan.se 

Adress
:
Umeå Maria församling
Älgvägen 1
90643 Umeå

Mariakyrkan

Kyrkan, i gult tegel, invigdes 1982. Den är sammanbyggd med församlingssal och verksamhetslokaler och utgör den öppna mötesplats församlingen strävar efter att vara.

Umeå Maria församlingsråd

I Umeå Maria församlingsråd sitter sex ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Jacob Forsström, för perioden 2022-2025.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?