Ålidhems församling

Ålidhems församling omfattar de östra stadsdelarna, universitetsområdet samt missionshuset i byn Innertavle.

Behöver du en medmänniska?

Hör av dig till någon av församlingens präster eller diakoner. Du når dem via växeln tel 090-200 25 00.

Vill du göra något för någon annan, men vet inte hur? Hör gärna av dig så hittar vi vägar tillsammans. Eller bara ring någon du tänker på! 

Ålidhems församling

Området präglas av befolkningstillväxt och av människors rörlighet mellan platser och sammanhang där många olika kulturer och traditioner möts.

Här vill församlingen skapa mötesplatser, ge rum för stillhet, eftertanke och fördjupning. Gudstjänsten är församlingens centrum och kraftkälla och firas på campus, i Ålidhemskyrkan, i Carlskyrkan, i Kyrkhörnan på Tomtebo, i Innertavle missionshus och i Kyrkstugan vid Nydalasjön som sommartid är församlingens främsta mötesplats.

Kyrkan på campus, som är en del av Universitetskyrkans nationella nätverk, vill arbeta för att religion får vara synlig på universitetet bland annat genom att skapa mötesplatser över kultur- och religionsgränser.

I Ålidhemskyrkan finns också en finskspråkig verksamhet som är ett gemensamt åtagande inom Svenska kyrkan i Umeå. Finskspråkiga gudstjänster firas ungefär var tredje vecka och här finns också en kör för den som vill sjunga på finska. Läs mer här >

I församlingen ingår

Ålidhemskyrkan
Carlskyrkan
Innertavle missionshus
Kyrkhörnan i Sjöfruskolan på Tomtebo
Kyrkstugan vid Nydalasjön
Kyrkan på campus

Kontakta Ålidhems församling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-post: alidhem.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress
:
Ålidhems församling
Studentvägen 2
90738 Umeå

Historik

Ålidhems församling bildades genom delning av Umeå stadsförsamling 1 januari 1971. Församlingen omfattade då även den nuvarande Umeå Maria församling.

Under församlingens första år var Sofiehemsgården, en villa på Sofiehem inredd som kyrklokal, församlingens huvudkyrka. Dessutom bedrevs verksamhet i hyrda lokaler, som en källarlokal på Ålidhem, lokaler i Mariehems centrum, och en lägenhet på Carlshem.

1972 påbörjades bygget av Ålidhemskyrkan, som stod klar för invigning Tacksägelsedagen den 14 oktober 1973. Ansvarig arkitekt var Carl Nyrén som vann arkitekttävlingen med sitt förslag "För alla".

Första advent 1972 invigdes också en stadsdelskyrka, Mariehemskyrkan, vid Mariehems centrum. På diakonins dag, 5 september 1982, invigdes så Mariakyrkan, i stadsdelen Marieberg, och ersatte då Mariehemskyrkan som stadsdelskyrka. Palmsöndagen 1984 invigdes även Carlskyrkan, stadsdelskyrka på Carlshem, som är en samarbetskyrka med EFS.

1 januari 1998 delades Ålidhems församling, då Umeå Maria församling bildades. Fram till 1 januari 2006 utgjorde Ålidhems församling och Umeå Maria församling ett pastorat, dvs församlingarna hade en gemensam kyrkoherde.

 

Kyrkoherdar i Ålidhems församling:

1971–1981 Sven Hansson
1981–1994 Gunnar Lundqvist
1995–2005 Richard Dieser
2006–2014 Lisa Tegby
2014–2018 Kenneth Nordgren
2018–2019 tf Lisa Tegby
2019–Lena Fagéus

De sex församlingarna som ingår i Umeå pastorat har sedan 2014 en gemensam kyrkoherde och församlingarna varsin församlingsherde. 

Församlingsherdar i Ålidhems församling:
2014–2016 Lisa Tegby
2016–2019 Staffan Nygårdh 
2019–           Ingrid Holmström Pavval

Ålidhems församlingsråd

I Ålidhems församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Anders Kristoffersson, för perioden 2018-2021.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?