Foto: Nina Jacobsson

Luleå domkyrkoförsamling

Välkommen till Luleå domkyrkoförsamling!

NU HJÄLPER VI TILL ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN!

Efter de skärpta coronarestriktionerna från den 10 november pausar vi största delen av vår verksamhet. Men kyrkorummet är fortsatt ofta öppet och när vi firar gudstjänst gör vi det med extra stor omsorg.