Luleå domkyrka
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Luleå domkyrkoförsamling

Välkommen till Luleå domkyrkoförsamling!

NU HJÄLPER VI TILL ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN!

Efter de skärpta coronarestriktionerna från den 10 november 2020 pausar vi största delen av vår verksamhet. Men kyrkorummet är fortsatt ofta öppet och när vi firar gudstjänst gör vi det med extra stor omsorg.