Foto: Nina Jacobsson

Program

Aktuellt veckoprogram i Luleå domkyrkoförsamling

NU HJÄLPER VI TILL ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN!
Efter de skärpta coronarestriktionerna från den 10 november pausar vi största delen av vår verksamhet. Men kyrkorummet är fortsatt ofta öppet och när vi firar gudstjänst gör vi det med extra stor omsorg.

Söndagens namn 18 april: Tredje söndagen efter påsktiden
Tema: Vägen till livet
Kollektändamål: Svenska kyrkan i utlandet
Församlingsexpeditionen, Kyrkogatan 7C. Tel: 0920-264860.
Vill du besöka expeditionen? Ring eller maila för att boka en tid. Begränsat öppethållande i coronatid. 
Telefontid helgfri vardag kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00.
E-post: Församlingsexpedition: luleadomkyrko.bokning@svenskakyrkan.se 
E-post: Domkyrkoförsamlingen: lulea.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se 
E-post: Begravningsexpedition: lulea.begravningsverksamhet@svenskakyrkan.se 

Följ gärna Luleå domkyrkoförsamling i sociala medier för att uppleva inspelade
andakter, gudstjänster och musik.  
Se gudstjänster, andakter och musiken här:  www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/digitalt    
Följ gärna Luleå domkyrkoförsamling på facebook, och ta del av inspelade andakter mm.  www.fb.com/luleadomkyrko  och på församlingens Youtube.  

LULEÅ DOMKYRKA
Söndag 18 april kl 10.00 och 11.00 Högmässa, Charlott Rehnman, Samuel Lindh. 

ÖRNÄSETS KYRKA - Kyrkan öppen för ljuständning och bön helgfri måndag-fredag kl 7.00-14.00. Tisdagar kl 12.00-15.00 finns personal tillgänglig för samtal/stöd 
Helgfria Onsdagar kl 8.30 Morgonbön.
Onsdagar kl 18.00 Iltakirkko-Digital Vesper på finska, Anne Simonsson. Tervetuloa mukaan Facebookin kautta: www.facebook.com/groups/luulajansuomalaiset  Kontakt: anne.simonsson@svenskakyrkan.se 
Torsdag 15 april kl 18.30 Kvällsmässa i Taizéanda, Charlott Rehnman, Anders Ingri. 
Fredag 16 april kl  18.00 Digital Sinnesrogudstjänst, Stefan Olofsson, Anders Hedberg, Marina Svensson. 
Söndag 18 april kl 11.00 och 12.00 Mässa, Stefan Olofsson, Marie Edfast, Ida Bo-Sturesdotter Eriksson. 

MJÖLKUDDSKYRKAN - Kyrkan öppen för ljuständning och bön tisdagar kl 14.00-18.00.  Kl 14.00-16.00 finns personal tillgänglig för samtal/stöd. 
Tisdag 13 april kl 18.00 Kvällsmässa med inslag av gospel, Marie Edfast, Ida Bo-Sturesdotter Eriksson. 

HERTSÖKYRKAN - Kyrkan öppen för ljuständning och bön torsdagar kl 13.00-15.00.  Personal finns tillgänglig för samtal/stöd. 
Prästen Bo Nordin finns tillgänglig för enskild nattvard, samtal och bön enligt överenskommelse. Ring Bo på tel. 0920-26 48 96 eller maila bo.nordin@svenskakyrkan.se 
Onsdagar 24 februari-12 maj kl 19.00 Digital KvällsAlpha. 
Torsdagar 18 februari-27 maj kl 10.00 Digital DagAlpha. 
Vi startat helt nätbaserad Alpha-grupper via zoom. Anmäl dig till Bodil Edenhagen bodil.edenhagen@svenskakyrkan.se eller Ulrica Vedin ulrica.vedin@svenskakyrkan.se  Mer information se kalendern eller på webben   https://www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/ga-en-digital-alpha-kurs-i-var 

DIAKONI I CENTRUM, Diakonins hus, NYGATAN 12
Pga Coronapandemin är caféet stängt för gemenskap.Diakoner finns tillgängliga i huset för andligt, själsligt eller praktiskt stöd följande tider:
Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl 8.30 – 11.30.
Under tillgänglighetstiderna tar vi emot enskilda besökare utan tidsbokning. Ring på dörrklockan till vänster för att bli insläppt.
Övriga tider ring till Stödlinjen telefonnummer: 0920 – 26 48 58 för tidsbokning. Stödlinjen öppen på vardagar kl 8.30 – 16.00 (lunchstängt kl 12.00 – 13.00). Eller skicka E-post till oss: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se 

PILGRIMSVANDRING HÄLSANS STIG
Torsdagar udda veckor from 15/4  tom 24/6 kl 10.00(ej 13/5).  Start vid Floras kulle. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast onsdag innan, till Karin Sandlund Naréus 0920-26 48 40. Vandringen är ca. 4,3 km, ingen deltagaravgift.

EFS-Kyrkan, Luleå Aktuell information finns på vår hemsida: www.efslulea.se  
Torsdagar kl 10.00-12.00 Öppen kyrka. 
Söndagar i mars kl  11.00-13.00 Öppen kyrka utomhus på parkeringen. Möjlighet att lämna ett böneämne i bönekorgen.

Kollektvädjan: Under den rådande coronapandemin är behoven enorma och kollekterna därför extra viktiga. Genom en stark kollektvädjan förmedlar vi hopp, både för dem som får ta del av stödet och för dem som ger.
Swisha söndagens kollekt till kollektnr: 123 087 95 51.
Luleå domkyrkosförsamlings Act Svenska kyrkans gåvonr: 123 378 40 30.
Luleå domkyrkoförsamlings diakonistöds gåvonr: 123 211 52 28
Act Svenska kyrkans
gåvonr. Bankgiro: 900-1223. Plusgiro: 90 01 22-3
Tack för din gåva!


Med reservation för ändringar i programmen för kommande vecka/or.

OBS! From 24 november blir det en maxgräns på 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För att minska risken för smittspridning ska vi undvika trängsel i lokalerna. Kom ihåg att hålla minst en meters avstånd till andra! Tack för att du visar hänsyn!