Fönster i Ljusets kapell
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Begravningsgudstjänst

Det är svårt att förlora en anhörig. Vi i Luleå domkyrkoförsamling vill gärna vara ett stöd för dig som har sorg.

Vad gör man?

För det första är viktigt att låta allt ta sin tid. Det är inte bråttom att fatta beslut om begravning. När någon nyss dött kan det vara svårt att tänka klart. Om ni är flera som ska ta hand om begravning så kan ett gemensamt samtal om hur ni tänker er att begravningen ska gå till vara bra att ha - innan ni börjar med det praktiska.

Hur bokar man?

När man väl bestämt sig för att boka tid för begravning så väljer de flesta att ta hjälp av en begravningsbyrå. De ordnar allt som har med bokningar att göra. Om man väljer att ordna allt själv så finns en bra checklista på Svenska kyrkans hemsida.
På församlingsexpeditionen kan du boka begravningsgudstjänst.

Var äger begravningen rum?

I Luleå domkyrkoförsamling är det vanligast att begravningsgudstjänsten äger rum i domkyrkan, Örnäsets kyrka, Mjölkuddskyrkan eller i något av begravningskapellen (Ljusets och Hoppets kapell) på Örnäskyrkogården.

Vad händer när man bokat tid för begravning?

När man bokat tid för begravning så kommer den präst som ska hålla i begravningsgudstjänsten att höra av sig. Det är viktigt att få möjlighet att träffas och få tala om den man förlorat. Prästen försöker göra sig en bild av honom eller henne för att begravningsgudstjänsten ska bli så personlig som möjligt. Vid samtalet med prästen är det ofta bra om man är några anhöriga med. Gärna olika generationer om det är möjligt. På så sätt blir det lättare att få ett bra samtal där så många bilder och berättelser som möjligt kommer med. När man talat om den person för vilken begravningsgudstjänsten ska hållas så blir det lättare att hitta texter, psalmer och musik som passar. Det är viktigt att ni berättar om önskemål och funderingar som ni har. Ju mer ni bidrar med egna idéer desto lättare blir det att göra en fin stund i kyrkan/kapellet. Berätta också för prästen om ni önskar att han/hon deltar vid en eventuell samling (minnesstund) efter begravningsgudstjänsten och vad ni i så fall vill att han/hon hjälper till med.

Musiken i begravningsgudstjänsten

Vid en begravningsgudstjänst är musiken ofta viktig. I den vanliga begravningsgudstjänsten ingår att organisten spelar ett stycke i början och i slutet av gudstjänsten. Om man har speciella önskemål är det bra att ange dem så tidigt som möjligt så att organisten hinner öva på dem. Om man vill ha en sångsolist eller någon som spelar instrument så är det något man normalt ordnar själv. Begravningsbyrån hjälper ofta till.

I kyrkan/kapellet

Kom gärna i god tid till kyrkan/kapellet. Det är skönt att få en stund på plats innan allt börjar. Att få titta på blommor som sänts eller bara få sitta på plats i lugn och ro.

Läs mer om begravningsgudstjänsten.

Efter begravningsgudstjänsten - minnesstunden

Efter begravningsgudstjänsten är det vanligt att man träffas och äter/dricker kaffe tillsammans. Det brukar ofta kallas för minnesstund. Minnesstunden kan äga rum i någon av våra församlingsgårdar, Örnäsgården eller Mjölkuddsgården eller på någon annan plats som känns bra för er som anhöriga. Ta gärna med ett foto eller något annat som är personligt. Det är fint om minnesstunden kan få bli just en stund då man plockar fram minnen av den man förlorat. Det är vanligt att läsa gåvotelegram och sjunga något tillsammans. Det viktiga är att det är ni som anhöriga som i hög grad gör minnesstunden till en fin stund.

Samtalsgrupp om sorg

En tid efter begravningsdagen kommer du som förlorat en maka/make/sambo att få en inbjudan till att vara med i en samtalsgrupp om sorg. I den gruppen träffar man andra som också förlorat någon nära. Man träffas vid ett antal tillfällen för att berätta om det man upplevt och upplever. Ofta blir det ett bra sätt att få stöd i sorgen. Gruppen leds av en diakon och en präst.
Då och då inbjuder vi till speciella samtalsgrupper om sorg för till exempel dem som förlorat barn.
Förutom personliga inbjudningar så annonserar vi i dagstidningarna, på webben och i tidningen Extra.

Önskar du en begravning på finska eller på två språk?

Om den avlidne, de anhöriga eller några av begravningsgästerna är finsktalande så kan det kännas bra att även prästen kan finska. I Luleå kan kan du boka en tvåspråkig präst för begravningsgudstjänsten. Läs mer nedan:

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

Hautajaiset / Begravning

Hautajaisissa kokoonnumme yhdessä hyvästelemään vainajan ja jättämään hänet Jumalan haltuun. Vaikkei surua aina voi jakaa niin että se kevenisi, niin on hoitavaa saada surra yhdessä.