Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdom

I Luleå domkyrkoförsamling har vi verksamhet för dig som är ung. På olika sätt vill vi möta dig där du står just nu och, om du vill, vandra en bit på vägen tillsammans med dig. Vi välkomnar dig till våra kyrkor och den verksamhet vi har i dem. Vi arbetar även utåt och vill vara en resurs för de skolor som finns inom församlingens gränser.

SOMMAREN 2019

Ungdomsgrupp

För dig som går i åttan och uppåt. Kontaktperson: Johan Marklund, 0920-26 48 31.  Aktuellt i sommar: 7 juni kl. 19 Ungdomsgudstjänst i domkyrkan.
Under sommaren träffas vi på Diakonins Hus, på Nygatan 12 i Luleå, varannan fredag med start 19 juni fram till 16 augusti, mellan kl 19-21. Det kan bli inne- eller uteaktiviteter beroende på väder. Den 6 september börjar vi om med ungdomsgudstjänster i domkyrkan, sedan kommer det att vara program varje fredag mellan 19-22 i samverkan mellan Luleå domkyrkoförsamling,  EFS och Missionskyrkan. Vi kallar oss KUL= Kristna Ungdomar i Luleå. Vi kommer att presentera ett detaljerat schema inför hösten. 

vårterminen 2019

Öppet för unga i Diakonins Hus

Nygatan 12, ett ställe där ungdomar umgås, fikar och hänger fredagar kl. 14-17. Både pedagoger och diakoner finns tillgängliga för samtal. Mer information: Anders Hedberg och Kirsi Riikola, Diakoni i centrum, tel: 0920-26 48 58. Från 18 januari till 31 maj 2019. (Ej  öppet 8 mars då det är sportlov).

 

Konfirmation för dig i årskurs 8

Nyfiken på Gud och livet? Passa på att kolla in vad konfirmation är. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/lulea/konfa

Ledarkurs

För ungdomar i årskurs 9. Utbildning för att bli ung ledare i till exempel våra barn- och konfirmandgrupper. Vill du veta mer, kontakta: Sofia Marklund-Ehlin, pedagog, tel: 0920-26 49 35.

Internationella gruppen

Vill du engagera dig? Ta kontakt med gruppens samordnare: Susanne Palo, 0920- 26 48 28.

Samtal & stöd

Skolkyrkopedagoger finns tillgängliga för personal och elever i Luleå gymnasieby.
Sara Olsson, 0920-26 48 46
Camilla Rönnbäck, 0920-26 48 30

Samtalsgrupp om sorg - för unga

Läs här om samtalsgrupp om sorg för unga.

Tillsammansgrupper

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Dessa barn kan bli stärkta av att få träffa andra som befinner sig i samma situation. Luleå kommun och Svenska kyrkan erbjuder Tillsammansgrupper för barn och ungdomar som lever i familjer där det finns eller har funnits missbruk. Information och anmälan: Anna-Stina Lind, diakoniassistent, 0920-26 48 53 eller se: www.lulea.se

Kyrkan på Campus LTU

Kyrkan på Campus LTU finns till för alla, både studenter och personal. Till oss kan du vända dig oavsett religion, livsåskådning eller tro.

Kyrka och skola, åk 7-9

Luleå domkyrkoförsamling samarbetar med skolorna inom församlingens gränser. Det kan handla om allt från korridorsnärvaro till att komma och hålla i en lektion om etik, relationer eller något annat. Om ni vill att vi ska komma på besök är ni välkomna att höra av er till oss. Kontakt:

Mjölkudden/Tuna: Sofia Marklund-Ehlin, 0920- 26 49 35.

Centrum: Ingalill Belander, 0920-26 48 81.

Hertsön: Bodil Edenhagen, 0920-26 49 13.

Örnäset: Johan Marklund, 0920-26 48 31.