Meny

Ungdomskör

Att sjunga tillsammans ger ofta mycket. Ungdomar kan sjunga i såväl vuxenkörer som körer med bara ungdomar. Se vad som för tillfället finns inom församlingen.

SÅNGLUST? Var med i Starlight: Ungdomskör för ungdomar 13-19 år. Starlight övar tisdagar 18.30-20 i körrummet, Nygatan 10, 1 tr, Luleå. Start 8 september. Här utvecklas just DIN sång- och skaparkraft och vi gör det tillsammans! Här är du bland vänner och gör din röst hörd i en peppande miljö! Välkommen! Ingen kostnad. Frågor? Ring körledaren Susanna Lindmark, tel. 0920-26 48 73.
Anmälan senast 8 september via e-post: susanna.lindmark@svenskakyrkan.se

Schola Gospel: En gospelkör som låter det känslomässiga uttrycket ta stor plats. Glädje, tacksamhet, tro och hopp! Vill du börja sjunga i Schola Gospel? Då är du varmt välkommen att börja någon av de tre första övningarna på terminen (1/9, 8/9 eller 15/9). Schola Gospel är en kör för dig från 18 år och uppåt. Kören övar tisdagar kl. 19-20.45 i Mjölkuddskyrkan, från 1 september till 8 december. Körledare Ida Bo-Sturesdotter Eriksson tel. 0920- 26 48 89. 

Arrangeras i samarbete med Sensus studieförbund.