Meny

Ungdomskör

Att sjunga tillsammans ger ofta mycket. Ungdomar kan sjunga i såväl vuxenkörer som körer med bara ungdomar. Se vad som för tillfället finns inom församlingen.

Luleå domkyrkas ungdomskör
För ungdomar som är 13-18 år. Kören övar tisdagar kl. 18.30-20.00 i körrummet på Nygatan 10A 1 tr. upp. Ingen deltagaravgift.
Information och anmälan till körledare Susanna Lindmark, tel. 0920-26 48 73 eller susanna.lindmark@svenskakyrkan.se. Vårstart 2020: 21 januari. Terminen slutar 28 maj, uppehåll för sport- och påsklov.

Schola Gospel: Gospelkör för dig från 18 år och uppåt. Kören övar tisdagar kl. 19-20.45 i Mjölkuddskyrkan. Vårstart 2020: 14 januari. Vill du börja sjunga i Schola Gospel ? Då är du välkommen att börja någon av de tre första körövningarna för terminen, det vill säga senast 28 januari. Körledare Ida Bo-Sturesdotter Eriksson tel. 0920- 26 48 89.

I samarbete med Sensus studieförbund.