Ungdomar som sjunger
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Ungdomskör

Att sjunga tillsammans ger ofta mycket. Ungdomar kan sjunga i såväl vuxenkörer som körer med bara ungdomar. Se vad som för tillfället finns inom församlingen.

OBS. Paus 12/11 2020 - 28/2 2021

Denna verksamhet gör ett uppehåll 12 november 2020 - 28 februari 2021 med anledning av pandemin.

SÅNGLUST? Var med i Starlight: Ungdomskör för ungdomar 13-19 år. Här utvecklas just DIN sång- och skaparkraft och vi gör det tillsammans! Här är du bland vänner och gör din röst hörd i en peppande miljö!
Ungdomskören övar tisdagar 18.30-19.30 i körrummet på Nygatan 10 i Luleå, 1 tr. Höststart 8 september. Välkommen! Ingen kostnad.
Kontakta körledaren Susanna Lindmark, tel. 0920-26 48 73, för mer information.
Anmälan senast 8 september via e-post: susanna.lindmark@svenskakyrkan.se

Arrangeras i samarbete med Sensus studieförbund.