Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdomskör

Att sjunga tillsammans ger ofta mycket. Ungdomar kan sjunga i såväl vuxenkörer som körer med bara ungdomar. Se vad som för tillfället finns inom församlingen.

Luleå domkyrkas ungdomskör
För ungdomar som är 13-15 år. Övning i körrummet på Nygatan 10. Vill du börja i kören? Håll utkik här om när vi börjar i höst!

Schola Gospel: För dig från 18 år och uppåt. Varmt välkommen att sjunga gospel!
Kören övar tisdagar kl. 19-20.45 i Mjölkuddskyrkan. Höststart 2019: 27 augusti. Körledare Ida Bo-Sturesdotter Eriksson tel. 0920- 26 48 89.

I samarbete med Sensus studieförbund.