Meny

Barnkör

I Luleå domkyrkoförsamling har vi barnkörverksamhet för olika åldersgrupper. Körerna sjunger på gudstjänster några gånger per termin och gör ibland lite större projekt. Se efter vilken kör som verkar passa ditt barn. Kom och var med och sjung!

Vårterminen 2020

Luleå domkyrka

LULEÅ DOMKYRKAS BARNKÖR. För barn 8-12 år. Övar tisdagar kl. 17.30-18.15. För information och anmälan kontakta körledare: Susanna Lindmark, tel. 0920-26 48 73 eller mejla susanna.lindmark@svenskakyrkan.se. Barnkören övar i körrummet på Nygatan 10A, 1 tr upp. Vårstart 21 januari.

Hertsökyrkan

BARNKÖR: Sångstund för barn 4-6 år. Övar tisdagar kl. 16.30-17.15, från 14 januari till 12 maj (med uppehåll under skollov). Ingen deltagaravgift. Ledare: Maria Ruottinkoski, musiker, tel. 0920-26 48 03.

Mjölkuddskyrkan

BARNKÖR: För barn 4-7 år. Sångövning, rytm, lek och rörelse med barnen och deras föräldrar eller annan vuxen. Tid och plats: Onsdagar kl. 16.30-17.15 i Mjölkuddsgården intill Mjölkuddskyrkan. Från 15 januari till 27 maj (med uppehåll under skollov, sportlov vecka 10, 4 mars och påsklov vecka 16, 15 april). Ingen deltagaravgift. Ledare: Ewa Grahn-Rosell, musiker, tel. 0920-26 48 45.