Meny

Barnkör

I Luleå domkyrkoförsamling har vi barnkörverksamhet för olika åldersgrupper. Se efter vilken kör som verkar passa ditt barn. Kom och var med och sjung!

Höstterminen 2020

Luleå domkyrka

ANGEL VOICES. Barnkör för barn i åk 3 -6. 
Barnkören övar tisdagar kl. 17-17.45 i körrummet på Nygatan 10 i Luleå, 1 tr. Höststart: 8 september. För information och anmälan  kontakta körledare Susanna Lindmark, tel. 0920-26 48 73, mejl susanna.lindmark@svenskakyrkan.se eller pedagog Ulrika Asp, tel. 0920-26 48 81.

Hertsökyrkan

HERTSÖKYRKANS BARNKÖR
Sångstund för barn 4-6 år. Barnkören övar tisdagar kl. 16.30-17.15 i Hertsökyrkan från vecka 36. Innan vi sjunger äter vi varmkorv. Ingen deltagaravgift. För mer information kontakta körledaren Maria Ruottinkoski, tel. 0920-26 48 03. 

Mjölkuddskyrkan

MJÖLKUDDSKYRKANS BARNKÖR:
För barn 4-7 år. Sångövning, rytm, lek och rörelse med barnen och deras föräldrar
eller annan vuxen. Tid och plats: Onsdagar kl. 16.30-17.15 i Mjölkuddsgården, från 9 september till 9 december. Ingen deltagaravgift. För mer information kontakta körledaren Ewa Grahn-Rosell, tel. 0920-26 48 45.