Foto: Alex Giacomini/IKON

Barnkör

I Luleå domkyrkoförsamling har vi barnkörverksamhet för olika åldersgrupper. Se efter vilken kör som verkar passa ditt barn. Kom och var med och sjung!

OBS. Paus 12/11-31/1

Denna verksamhet gör ett uppehåll 12/11 2020 - 31/1 2021 med anledning av pandemin.

Höstterminen 2020

Luleå domkyrka

ANGEL VOICES. Barnkör för barn i åk 3 -6. 
Barnkören övar tisdagar kl. 17-17.45 i körrummet på Nygatan 10 i Luleå, 1 tr. Höststart: 8 september. För information och anmälan  kontakta körledare Susanna Lindmark, tel. 0920-26 48 73, mejl susanna.lindmark@svenskakyrkan.se eller pedagog Ulrika Asp, tel. 0920-26 48 81.

Hertsökyrkan

HERTSÖKYRKANS BARNKÖR
Sångstund för barn 4-6 år. Barnkören övar tisdagar kl. 16.30-17.15 i Hertsökyrkan från vecka 36. Innan vi sjunger äter vi varmkorv. Ingen deltagaravgift. För mer information kontakta körledaren Maria Ruottinkoski, tel. 0920-26 48 03. 

Mjölkuddskyrkan

MJÖLKUDDSKYRKANS BARNKÖR:
För barn 4-7 år. Sångövning, rytm, lek och rörelse med barnen och deras föräldrar
eller annan vuxen. Tid och plats: Onsdagar kl. 16.30-17.15 i Mjölkuddsgården, från 9 september till 9 december. Ingen deltagaravgift. För mer information kontakta körledaren Ewa Grahn-Rosell, tel. 0920-26 48 45.