Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Dop är högtid och fest. Dopet är ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Man kan döpas när som helst i livet.

Vad betyder det att bli döpt?

Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud och dopgudstjänsten en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det.

När ett litet barn döps har dopet ofta en stark karaktär av välkommen-till-livet-fest. Kanske är det första gången som släkt och vänner samlas kring den lilla nya människan. I dopgudstjänsten finns också välkommen-till-livet med. Vi tackar Gud för det nya livet vi fått att glädjas över och ta hand om.
Dopet betyder att bli upptagen i kyrkan. Sedan 1996 föds ingen längre in i kyrkan utan man blir med genom ett aktivt val - föräldrarnas eller sitt eget. När man döps blir man medlem i Svenska kyrkan och i den församling man bor i. Att döpas är att bli medlem i en stor världsvid familj som består av alla döpta runt om på vår jord.
Dopet är Guds personliga kallelse till oss att få bli hans barn. Därför är namnet viktigt. Dopnamnet är alla våra förnamn och de nämns vid minst två tillfällen i dopgudstjänsten.
Dopet är att få del av det Jesus har gjort för oss. I dopets renande vatten dör den gamla människan för att sedan uppstå till det eviga livet. 

Man kan döpas oavsett ålder. Om man inte döpts som barn kan man döpas som vuxen. Bild: Johannes Frandsen/IKON
Konfirmand som döps
Dop kan ske under konfirmationstiden. Bild: Magnus Aronson IKON
Luleå domkyrka. Bild: Karin Holmgren Tyskling
Örnäsets kyrka. Bild: Nina Jacobsson
Mjölkuddskyrkan. Bild: Karin Holmgren Tyskling
Hertsökyrkan. Bild: Nina Jacobsson
Småskärs kapell. Bild: Sarah Lantz