Bilder från Mjölkuddskyrkan

Mjölkuddskyrkan invigdes den 7 september 1969 av dåvarande biskopen Stig Hellsten. Arkitekterna Bertil Franklin och Gertrud Edberg, MAF arkitektkontor, ritade kyrkan. För den konstnärliga utsmyckningen svarade Pär Andersson.

Dopfunten i Mjölkuddskyrkan.

Se dig omkring i Mjölkuddskyrkan

Klicka här för att öppna en panoramavy!

Dopfunten i Mjölkuddskyrkan.
På dopfuntens sidor ser man ett rött, ett vitt, ett svart och ett gult barnansikte. Bilderna ska påminna om dopbefallningens ord, "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er". Foto: Karin Holmgren Tyskling
Altartavlan i Mjölkuddskyrkan.
Motivet på altartavlan kan tolkas på flera sätt, exempelvis: Jesus visar sig för lärjungarna i Emmaus, treenigheten eller nattvarden. Foto: Karin Holmgren Tyskling
Altaret i Mjölkuddskyrkan.
Altarljusen symboliserar att budskapet om Jesus Kristus fördes ut i världen av tolv apostlar. Foto: Karin Holmgren Tyskling
Predikstolen i Mjölkuddskyrkan.
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Motivet på predikstolen är den första pingstens händelser, den helige andes utgjutelse över apostlarna. "De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem".

Valvet symboliserar himlavalvet, rymden, kosmos.

Takvalvet i Mjölkuddskyrkan.
Foto: Karin Holmgren Tyskling