Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bilder från Mjölkuddskyrkan

Dopfunten i Mjölkuddskyrkan.
På dopfuntens sidor ser man ett rött, ett vitt, ett svart och ett gult barnansikte. Bilderna ska påminna om dopbefallningens ord, "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er". Bild: Karin Holmgren Tyskling
Altartavlan i Mjölkuddskyrkan.
Motivet på altartavlan kan tolkas på flera sätt, exempelvis: Jesus visar sig för lärjungarna i Emmaus, treenigheten eller nattvarden. Bild: Karin Holmgren Tyskling
Altaret i Mjölkuddskyrkan.
Altarljusen symboliserar att budskapet om Jesus Kristus fördes ut i världen av tolv apostlar. Bild: Karin Holmgren Tyskling
Predikstolen i Mjölkuddskyrkan.
Bild: Karin Holmgren Tyskling

Motivet på predikstolen är den första pingstens händelser, den helige andes utgjutelse över apostlarna. "De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem".

Valvet symboliserar himlavalvet, rymden, kosmos.

Takvalvet i Mjölkuddskyrkan.
Bild: Karin Holmgren Tyskling