Gudstjänsttider och öppettider i Luleå domkyrka

Gudstjänsterna i Luleå domkyrka blir digitala från 24 november till och med 31 januari, det vill säga, man kan inte delta på plats i kyrkan utan endast via internet. Swww.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/digitalt

januari 2021

Luleå domkyrka är öppen för ljuständning och bön måndag-fredag kl. 10-15, samt söndagar kl. 10-13,  från 4 januari till den 15 januari. Vissa tider finns möjlighet till samtal.

Från 18 januari och fram till påsk kommer Luleå domkyrka att vara stängd på vardagar på grund av orgelrenovering, men det är fortsatt öppet på söndagar kl. 10-13 till och med 31 januari.
Söndag 10 januari  och söndag 17 januari,  inga offentliga gudstjänster i domkyrkan. Se inspelade gudstjänster på www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/digitalt
Söndag 24 januari, ingen offentlig gudstjänst i domkyrkan. Se gärna gudstjänster som sänds från Ekumeniska vinterveckan i pingstkyrkan. Alla gudstjänster och samlingar sänds via Pingst Luleås youtube och facebook
Söndag 31 januari, ingen offentlig gudstjänst i domkyrkan. Se inspelad gudstjänst på www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/digitalt

Februari och mars 2021

Från och med 7 februari 2021 firas gudstjänst i domkyrkan på söndagar. Vi följer gällande restriktioner vad gäller antal deltagare.
Under februari och mars gäller följande gudstjänsttider i Luleå domkyrka:

Mässa söndagar kl. 10 och kl. 11

Andakt söndagar kl. 12 och kl. 12.30.

Förändringar i gudstjänstlivet med anledning av coronapandemin

Av hänsyn till människor som riskerar att bli svårt sjuka om de smittas och för att bidra till att sjukvården inte pressas för hårt, förändras gudstjänstfirandet i våra kyrkor under coronapandemin.

Regeringen har meddelat att maxtaket för sammankomster sänks och hårdare restriktioner införs för att stoppa smittspridningen. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på över åtta deltagare förbjuds under en period från och med 24 november. Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.

Gudstjänsterna i Luleå domkyrka blir digitala under perioden 24 november - 31 januari, det vill säga, man kan inte delta på plats i kyrkan utan endast via internet. Se www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/digitalt

I Örnäsets kyrka och Mjölkuddskyrkan firas gudstjänster med max 8 deltagare.

I Hertsökyrkan firas inga offentliga gudstjänster, endast enskilda kommunioner.

Läs om aktuella gudstjänster under Program.