Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänsttider och öppettider i Luleå domkyrka

Öppettider:
Luleå domkyrka är öppen de flesta vardagar kl. 10-15. I övrigt är domkyrkan öppen i samband med gudstjänster och konserter.

Högmässa:
Söndagar kl. 11.00 året om.

Morgonmässa:
Tisdagar kl. 08.00. Morgonmässan kan utgå under veckor med många helgdagar.  

Fredagsgudstjänst:
Vissa fredagar kvällstid, se under program.

Läs mer om gudstjänsterna i domkyrkan under program.