Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Gravplatser och gravsättning

På Örnäskyrkogården finns tillgång till gravplatser för gravsättning av kista eller urna, samt minneslund och askgravplats. På Innerstadens kyrkogård finns tillgång till gravplatser för gravsättning av urna, däremot kan vi inte erbjuda gravplatser för gravsättning av kista. Kist- och urngravar upplåtes för 25 år med förlängning vid ny gravsättning, förlängning utan gravsättning med 15 år.

Askgravplatsen Sub Rosa på Örnäskyrkogården. Foto: Alexandra Nyman

Nedan kan du läsa om olika alternativ för gravsättning:

Kistgravplats och urngravplats

Den traditionella gravplatsen, kist- och urngraven, utgör alltjämt en betydande andel av det totala antalet gravsättningar. Under de senaste årtiondena har även alternativa former för gravsättning blivit vanligare.

Minneslunden

Minneslunden är en gemensam och anonym gravplats där urnan gravsätts inom ett avgränsat område. Gravsättning i minneslund ombesörjes av griftegårdsförvaltningens personal och anhöriga deltager ej. Särskilda smyckningsplatser finns, där efterlevande kan smycka med sina snittblommor och tända ljus. Begravningsverksamheten ombesörjer alla skötsel och plantering i minneslunden.

Askgravplats

Askgravplatsen har karaktären av ett gemensamt område med enskilda askgravar med plats för två urnor. Den enskilda gravplatsen markeras med en liten, liggande minnessten. Vid gravsättning kan anhöriga deltaga. Begravningsverksamhetens personal svarar för all skötsel och plantering i askgravplatsen. Efterlevande kan sätta ut snittblommor och ljus. Upplåtelsetiden är 25 år med förlängning vid ny gravsättning. En avgift tas ut för skötsel och plantering. För närvarande finns det inga askgravplatser tillgängliga, men nya är under projektering.

Askgravlund

En askgravlund är under uppförande. Mer information kommer.

Begravningsplats med särskilda gravplatser för muslimer

I Nederluleå församling, på Gammelstads kyrkogård, finns ett område på kyrkogården avsett för muslimer där den gravsatte vilar med blicken vänd mot Mecka.  

...................................................

Krematoriet

På Örnäskyrkogården i anslutning till kapellbyggnaden finns Luleå krematorium.