Gudstjänsttider i Hertsökyrkan

Gudstjänsttider hösten 2021:

Mässa

  • Mässa söndagar kl. 11. Kyrkkaffe efter mässan.
  • Morgonmässa kl. 9 varje söndag från och med 19 december.
  • Obs. På Annandag jul firas mässa endast kl. 18.

Lunchbön 

  • Torsdagar kl. 12.30, från 13 januari till 15 december (ej 2022-05-26 - 2022-09-01). Bönegemenskap. Vi ber Psaltarpsalmer enligt Tidegärden från EKIBS. Förbön för inkomna böneämnen, för församlingen, för staden och speciellt för Hertsön. Samarbete med Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby.