Foto: Nina Jacobsson

Begravning

Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten i Luleå kommun. Här på hemsidan kan du läsa om planering inför en begravning, begravningsceremonier, kyrkogårdarna i Luleå domkyrkoförsamling, gravskötsel, minnestelegram, med mera. Du hittar även kontaktuppgifter till kyrkogårdsexpeditionen som finns på Örnäsets kyrkogård.

Hitta till Ljusets och Hoppets kapell

På den vackra Örnäskyrkogården, vid Hertsövägen i Luleå, ligger de två kapellen Ljusets och Hoppets kapell.

Begravning och kyrkogård

Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten i Luleå kommun.

Kyrkogårdsexpeditionen

Du hittar oss på Örnäskyrkogården, Hertsövägen 190. Välkommen!

Kistgravplatser

Gravplatser och gravsättning

På Örnäskyrkogården finns tillgång till gravplatser för gravsättning av kista eller urna, samt minneslund och askgravplats. På Innerstadens kyrkogård finns tillgång till gravplatser för gravsättning av urna, men inga nya gravplatser för gravsättning av kista. Kist- och urngravar upplåtes för 25 år med förlängning vid ny gravsättning, förlängning utan gravsättning med 15 år.

Fönster i Ljusets kapell

Begravningsgudstjänst

Det är svårt att förlora en anhörig. Vi i Luleå domkyrkoförsamling vill gärna få vara ett stöd för dig som fått sorg.

Minnestelegram

I samband med begravning finns möjlighet att skicka så kallade minnestelegram som en hälsning från en eller flera personer. Ofta läses minnestelegram upp i samband med minnesstunden.

Minnesstund

Efter begravningsceremonin eller begravningsgudstjänsten är det vanligt att anhöriga och vänner samlas för att hedra och minnas den bortgångne. Det brukar kallas för minnesstund. Ofta är det så att man träffas och äter eller dricker kaffe tillsammans.

Samtal om sorg

Luleå domkyrkoförsamling inbjuder regelbundet till samtalsgrupper om sorg. I gruppen träffar man andra som också förlorat någon nära. Man träffas vid ett antal tillfällen för att berätta om det man upplevt och upplever.

Gravskötsel

Begravningsverksamheten svarar för drift och underhåll av kyrkogårdarna inom Luleå domkyrkoförsamling. Vi har lång erfarenhet av gravskötsel och tillhandahåller våra tjänster och vår kunskap till alla som behöver hjälp med detta. Beställ gravskötsel innan 31 mars.

Innerstadens kyrkogård sommartid

Ny ekonomibyggnad byggs på Innerstadens kyrkogård

Begravningsverksamheten i Luleå domkyrkoförsamling bygger nytt för framtiden. Från 1 juni 2021 till 30 april 2022 kommer bygget av en ny ekonomibyggnad på Innerstadens kyrkogård att pågå.