Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meditation och retreater

Stressad av vardagens alla krav? Att meditera och vara i tystnad kan vara ett sätt att spänna av och finna balans mellan yttre aktivitet och inre stillhet.

Kristen djupmeditation

Meditationstillfällen höstterminen 2019:

Luleå domkyrka (Luleå centrum)

Torsdagar jämna veckor kl. 18, från 5 september till 28 november. Introduktion för nybörjare och stilla musik kl. 17.30.

Kontakt: Karin Sandlund Naréus, tel. 0920-26 48 40. 

Det kostar ingenting att delta, inga förkunskaper krävs, ingen anmälan behövs. Introduktion ges på plats en halvtimme innan meditationen börjar om du önskar få veta mer.
Undvik åtsittande kläder.

Läs här om kristen djupmeditation på fler platser i Luleå.

Om meditationen

Kristen djupmeditation är att med kroppen som redskap komma ner i varv, stilla sina tankar och närma sig sitt inre. Du behöver inte prestera något. Meditationen handlar om att bara vara i nuet, lämna det som varit och det som komma skall.

Meditation kan hjälpa oss att stanna av, närma oss vårt inre och att lättare kunna vara närvarande och hantera de situationer vi befinner oss i.

Att meditera är en gammal metod för att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter.

Kristen djupmeditation ingår som en del i kyrkans gudstjänstliv. Den är en form av bön, en vilja att rikta sig mot Guds kärlek.

Alla är välkomna med den inriktning man själv vill ge i meditationen, den tro man har eller om man ser meditationen som ett sätt att komma ner i varv.

Varje meditationstillfälle börjar med en stående avspänning och sedan ett inledningsord, därefter mediterar vi i två gånger 20 minuter med meditativ gång mellan passen.