Meny

Meditation och retreater

Stressad av vardagens alla krav? Att meditera och vara i tystnad kan vara ett sätt att spänna av och finna balans mellan yttre aktivitet och inre stillhet.

Kristen djupmeditation

Meditationstillfällen höstterminen 2020:

Luleå domkyrka (Luleå centrum)

Tisdagar jämna veckor kl. 18, från 1 septem­ber till 24 november. Introduktion för nybör­jare och stilla musik kl. 17.30. I samband med meditationen den 10 november har vi en fördjupningsträff.
Det kostar ingenting att delta, inga förkunskaper krävs, ingen anmälan behövs. Introduktion ges på plats en halvtimme innan meditationen börjar om du önskar få veta mer. Undvik åtsittande kläder.
Kontakt: Karin Sandlund Naréus, tel. 0920-26 48 40. 

Läs här om kristen djupmeditation på fler platser i Luleå.

Om meditationen

Kristen djupmeditation är att med kroppen som redskap komma ner i varv, stilla sina tankar och närma sig sitt inre. Du behöver inte prestera något. Meditationen handlar om att bara vara i nuet, lämna det som varit och det som komma skall.

Meditation kan hjälpa oss att stanna av, närma oss vårt inre och att lättare kunna vara närvarande och hantera de situationer vi befinner oss i.

Att meditera är en gammal metod för att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter.

Kristen djupmeditation ingår som en del i kyrkans gudstjänstliv. Den är en form av bön, en vilja att rikta sig mot Guds kärlek.

Alla är välkomna med den inriktning man själv vill ge i meditationen, den tro man har eller om man ser meditationen som ett sätt att komma ner i varv.

Varje meditationstillfälle börjar med en stående avspänning och sedan ett inledningsord, därefter mediterar vi i två gånger 20 minuter med meditativ gång mellan passen.

Retreater

En stilla kväll, alltså en endagsretreat, anordnas i Luleå domkyrka, söndag 25 oktober med start kl. 18. För mer information kontakta Karin Sandlund Naréus, diakon, tel. 0920-26 48 40.