En mindre blåmålad sten ligger ovanpå en större.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Meditation och retreater

Stressad av vardagens alla krav? Att meditera och vara i tystnad kan vara ett sätt att spänna av och finna balans mellan yttre aktivitet och inre stillhet.

Tillsammans i tystnad

Retreat i Ignatiansk tradition. Lördag 25 januari i Hertsökyrkan.

Kristen djupmeditation i Luleå domkyrka 

Meditationstillfällen vårterminen 2023:
Varannan tisdag (jämna veckor) kl. 18, från 24 januari till 18 april 2023.

Domkyrkan är öppen från kl. 17.30 på meditationskvällarna. Det spelas då stilla musik och du kan få en introduktion.

Det kostar ingenting att delta, inga förkunskaper krävs, ingen anmälan behövs. Undvik åtsittande kläder.
Frågor?  Kontakta Karin Sandlund Naréus, diakon, ring tel. 0920-26 48 40, eller e-posta: karin.sandlund-nareus@svenskakyrkan.se

Om meditationen

Kristen djupmeditation är att med kroppen som redskap komma ner i varv, stilla sina tankar och närma sig sitt inre. Du behöver inte prestera något. Meditationen handlar om att bara vara i nuet, lämna det som varit och det som komma skall.

Meditation kan hjälpa oss att stanna av, närma oss vårt inre och att lättare kunna vara närvarande och hantera de situationer vi befinner oss i.

Att meditera är en gammal metod för att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter.

Kristen djupmeditation ingår som en del i kyrkans gudstjänstliv. Den är en form av bön, en vilja att rikta sig mot Guds kärlek.

Alla är välkomna med den inriktning man själv vill ge i meditationen, den tro man har eller om man ser meditationen som ett sätt att komma ner i varv.

Varje meditationstillfälle börjar med en stående avspänning och sedan ett inledningsord, därefter mediterar vi i två gånger 20 minuter med meditativ gång mellan passen.

Vattendroppe

Avslappning och meditation

30 minuter för att landa här och nu