Barn som ritar
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Kyrka och förskola-skola

Luleå domkyrkoförsamling samarbetar med skolorna inom församlingens gränser. Här kan du läsa om kyrka och förskola-skola, åk 0-7.

Svenska kyrkan erbjuder förskola och skola i Luleå domkyrkoförsamling en rad verksamheter för de olika årskurserna. Vi arbetar tillsammans med lärarna och i enlighet med läroplanen. Frågor om religion är något som redan finns hos många elever, varför vi kan och vill vara ett stöd för personalen vad gäller tros- och livsåskådningsfrågor.
Vi kan också hjälpa till vid kriser som kan uppstå i skolans miljö eller i skolans närhet och som påverkar och berör skolpersonalen och barnen. 

Verksamheter som erbjuds 

Förskola

Den första julen

Med hjälp av drama eller dockor berättar vi om den första julen. 

Sommarkonsert i kyrkan

Vi sjunger tillsammans i kyrkan.

Förskoleklass

Del 1 - Upptäck kyrkan

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska kyrkorummet.

Del 2 -  Påsken

Vi berättar om påskens olika dagar och händelser.

Skola år 2-6

Liv och död

För årskurs 2 i allhelgonatid. Syftet är att ge barnen möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och frågor kring döden. Vad händer när någon dör? Hur känner man sig?

Julvandring/Drama

För årskurs 3. Vi bjuder in till en julvandring i kyrkan, där barnen får resa tillbaka i tiden till år 0. En möjlighet att få ta del av julens budskap med alla sinnen. 

Bibelberättelser - en röd tråd

För årskurs 4 Gamla testamentet.
För årskurs 5 Nya testamentet.
Vill du...
...lära din klass Bibelns berättelser och ge eleverna en känsla för hur dessa hänger ihop? 
...ge en bild av de bibliska ländernas geografi?
...utmana din klass med att tänka på ett sådant sätt att eleverna kommer ihåg det mesta och har kul under tiden? Då kommer vi!

Påskvandring

För årskurs 6 på vårterminen. Vi bjuder in till en upplevelsevandring i kyrkan, om påsken.

Skola år 7

Schyssta kompisar/Må bra

Lektionerna utgår från olika material, bland annat värderingsövningar. Syftet är att ha ett bra klimat i klassen, att vara en bra kamrat, men även att lära känna sig själv. Här samarbetar vi gärna även med elevhälsan.

 

Kontakt

Till dessa kontaktpersoner kan du som är rektor eller pedagog i skolan vända dig för information och bokning: