Barn som ritar
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Kyrka och förskola-skola

Luleå domkyrkoförsamling samarbetar med skolorna inom församlingens gränser. Här kan du läsa om kyrka och förskola-skola, åk 0-7.

Svenska kyrkan erbjuder förskola och skola i Luleå domkyrkoförsamling en rad verksamheter för de olika årskurserna. Vi arbetar tillsammans med lärarna och i enlighet med läroplanen. Frågor om religion är något som redan finns hos många elever, varför vi kan och vill vara ett stöd för personalen vad gäller tros- och livsåskådningsfrågor.
Vi kan också hjälpa till vid kriser som kan uppstå i skolans miljö eller i skolans närhet och som påverkar och berör skolpersonalen och barnen. 

Verksamheter som erbjuds 2020

Den första julen (förskola 4-5 åringar)

Vi berättar om den första julen då Jesus föddes och om varför vi firar jul. 

Upptäck kyrkan (6-åringar)

Exempelvis Kyrkodetektiverna och Kyrksnoken. Förskoleklasser får utforska kyrkorummet.

Varför vi firar påsk (6-åringar)

Förskoleklasser bjuds in till kyrkan, för att få höra mer om varför vi firar påsk.

Julvandring (årskurs 3)

En vandring i Mjölkuddskyrkan eller Örnäsets kyrka. Barnen får vara med om en resa i tiden tillbaka till år 0 där man får uppleva julevangeliet.

Bibelns berättelser i gamla och nya testamentet (årskurs 4 och 5)

Exempelvis Bibeläventyr och Bibeldetektiverna. Med hjälp av muntligt berättande, drama och lek, uppdrag och pyssel förmedlas bibelns berättelser. Lektionen ger eleverna kunskap om att bibelns berättelser har ett sammanhang från gamla till nya testamentet och deras kopplingar till dagens samhälle.

Påskvandring (årskurs 6)

Påskvandring i Luleå domkyrka, Mjölkuddskyrkan eller Örnäsets kyrka. Påskvandringen har olika stationer som berättar, visar och förklarar varför kristna firar påsk.

Förklarad begravning (årskurs 6)

I samband med allhelgonahelgen erbjuds elever att besöka Mjölkuddskyrkan eller Örnäsets kyrka. Under temat ”förklarad begravning” berättar vi hur en begravning går till. Vi avslutar med att fika tillsammans och då pratar vi om vad som brukar ske vid en minnesstund. Ett tillfälle att möta barnens tankar och frågor om livet och döden.

Kontakt

Till dessa kontaktpersoner kan du som är rektor eller pedagog i skolan vända dig för information och bokning:

Anna Hoffer Alatalo

Anna Hoffer Alatalo

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

Ulrika Asp

Ulrika Asp

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

Bodil Edenhagen

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

David Forssander

David Forssander

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

Malin  Grönlund

Malin Grönlund

Luleå domkyrkoförsamling

Assistent i församlingsarbete

Karin Belinki Jonsson

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

Sofia Marklund-Ehlin

Sofia Marklund-Ehlin

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog